Sledování zatížení vagónů a vlaků zvyšuje bezpečnost železničního provozu a umožňuje eliminovat zbytečné a předčasné opotřebení kolejnic. Kontrolní vážní systém Tamtron Silverpoint+ se používá pro sledování železničního provozu a kontrolu přetížení, ale může být také použit pro interní výrobní účely společností, jako je například pro kontrolu průmyslových procesů.

  • Kontrolní vážní systém pro kontrolu přetížení a vážení hmotnosti vagónů v soupravě za jízdy
  • Je vhodný také pro kontrolu chyb způsobených při nakládce vagónů
  • Vynikající přesnost, typ schválený v EU
  • Velmi snadná instalace, žádné narušení povozu
  • Vhodný také pro výrobní účely, jako je kontrola procesů
  • Konkurenceschopná cena

OD KONTROLY PŘETÍŽENÍ K DETEKCI CHYBY PŘI NAKLÁDCE

Silverpoint + váží vlaky a vagóny během jejich jízdy přes monitorovací stanici. Tento vážní systém váží každé kolo, nápravu, podvozek a celkovou hmotnost vagónu, a zjišťuje nerovnováhu mezi podvozky, takže je vhodný i pro zjištění chyb při nakládce. Systém navíc měří celkovou hmotnost vlaku, stejně jako rychlost, při které projíždí oblast vážení. Tato váha je extrémně přesná a byla schválena k obchodnímu použití (ES schválení typu).

SNADNÁ INSTALACE, NEZÁVISLÁ KONTROLNÍ STANICE PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI ŽELEZNIČNÍHO PROVOZU

Kontrolní vážní systém Silverpoint+ je rychle a snadno instalovatelný. Snímače zatížení jsou nainstalovány do stávající tratě, a nejsou nutné žádné drážní práce. Během instalace vůbec není potřeba zastavit provoz. Přístroje váhy a měřicí elektronika, které obsahují měřící software, jsou umístěny uvnitř v řídicím středisku nebo venku ve skříni v blízkosti trati. Z nich může být informace převedena bezdrátově pro obchodní nebo monitorovací účely. Oddělená měřicí technika chrání software před viry a dalšími vnějšími riziky.

Systém pracuje nezávisle bez obsluhy, vysílá alarmy týkající se přetížení nebo nesprávně naložených vagónů na základě předem nastavených limitů alarmu. Chybové alarmy jsou spouštěny podle potřeba zákazníka, například akustickým signálem nebo textovou zprávou.

SPRÁVA VÁŽNÍCH INFORMACÍ

Informace týkající se výsledků měření se shromažďují do snadno použitelného formátu vlakového reportu. Tento report obsahuje číslo vlaku, počet vagonů a jejich hmotnosti, hmotnosti náprav a veškeré další měřené údaje.

Spolehlivost a bezpečnost může být zvýšena díky přídavným funkcím ke kontrolnímu vážnímu systému Silverpoint+ , jako je např. identifikace vagonů. Když lze čísla vozů a výsledky vážení spolehlivě propojit, je možné předejít chybným informacím způsobeným takovými problémy, jako jsou např. nesprávné soupisy vagónů ve vlaku z důvodu odstraněných vagónů na cestě. Funkce identifikace vlaku může být například použita pro srovnání výsledků měření s maximálním nákladem, povoleném pro vagón.