Vážní systém Tamtron Scalex RDW je vysoce přesná kontrolní váha pro statické vážení, která může být také ověřena pro obchodní použití. Scalex RDW se většinou instaluje ve vnitřních prostorech, jako jsou opravárenské haly, vlaková depa a výrobní haly, často do prohlížecího montážního kanálu.

  • Vynikající přesnost, může být ověřena pro komerční použití
  • Pro statické vážení, které se často provádí v interiéru
  • K dispozici také ve verzích s několika souběžnými rozchody

ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÝCH PARAMETRŮ KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Vážní systém Tamtron Scalex RDW se používá k zajištění bezpečnosti železničního provozu vagónů a lokomotiv či jiných hnacích vozidel (tramvaje, vozy metra) po výrobě nebo opravách. Vážní systém Tamtron Scalex RDW váží všechny vozy, kola, nápravy a podvozky, jakož i jejich zatížení a rozložení hmotnosti. Váha poskytuje také informaci o tom, jak dobře jsou podvozky navzájem vyváženy.

 

ŘEŠENÍ ŠITÉ ZÁKAZNÍKOVI NA MÍRU

Vážní systém Tamtron Scalex RDW je přizpůsoben pro provozní podmínky každého zákazníka s uvážením jeho potřeb. Váhu lze konfigurovat do velmi dlouhých sestav pro vážení kolejových vozidel různých délek. Řešením může být také provedení s několika souběžnými rozchody, aby bylo možné používat tutéž váhu pro vážení vagonů vyrobených pro různé zeměpisné oblasti.