Železniční kolejový vážní systém Tamtron Trapper je nejlepší vážní systém na trhu, který byl schválen pro komerční využití. Velké ocelárny, národní provozovatelé dopravy a ropné rafinerie po celém světě se spoléhají na vynikající přesnost Trapperu. Pokud se výsledky vážení mají použít jako podklad pro platby při nákupu a prodeji cenných materiálů nebo výrobků, pak váhy Trapper poskytují funkční řešení v nejvyšší třídě přesnosti.

  • Tento typ byl schválen pro nejvyšší třídu přesnosti v souladu se směrnicí MID.
  • Vhodná pro statické vážení i vážení za pohybu
  • Vhodná také pro dynamické vážení za pohybu vagonů s tekutým nákladem
  • Rychlá instalace, není třeba traťových úprav
  • Více než 500 dodávek po celém světě za 30 let

K DISPOZICI NEJPŘESNĚJŠÍ VÁŽENÍ I ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PŘEPRAVY

Trapper je vhodný jak pro statické vážení železničních vozů v klidu, tak i pro dynamické vážení vagónů a ucelených vlaků. Nejvyšší přesnosti je dosaženo, když se postupně každý vagón vlaku váží v klidu staticky. Vážní systém je vhodný i pro dynamické vážení cisteren s kapalinou za pohybu díky kompenzaci pohybu těžiště kapaliny.

Kolejový vážní systém Trapper také umožňuje funkce, které zlepšují bezpečnost, jako je signál přetížení vagónu a chybový signál při nakládce vozu či plnění cisterny, které mohou být vyvolány chybami při nakládce způsobující přetížení vozu či jednotlivých podvozků nesprávným ložením nákladu nebo přeplnění cisterny. Jsou-li překročeny limity nastavené alarmem, je vygenerován chybový signál v souladu s potřebami zákazníka, např. zvukový signál nebo textová zpráva.

SPRÁVA INFORMACÍ Z VÁŽENÍ

Zákazník se může rozhodnout, který formát souborů bude používat pro vážní informace v železničním kolejovém vážním systému Tamtron Trapper. Informace mohou být přeneseny přes internetové připojení například jako .xml soubor nebo textový soubor. Pokud je to požadováno, přenos informací může být také integrován do ERP nebo jiného systému zákazníka.

Spolehlivost a bezpečnost může být zvýšena díky přídavným funkcím ke kolejovému vážnímu systému Trapper, jako je identifikace vozů. Když lze čísla vozů a výsledky vážení spolehlivě propojit, je možné předejít chybným informacím způsobeným takovými problémy, jako jsou např. nesprávné soupisy vagónů ve vlaku z důvodu odstraněných vagónů na cestě.

ŘEŠENÍ PŘIZPŮSOBENÉ POTŘEBÁM ZÁKAZNÍKA

Kolejový vážní systém Tamtron Trapper je vhodný pro vážení všech typů vagónů a vlaků, neboť může být šitý na míru konkrétním potřebám zákazníka. Váhy Trapper lze přizpůsobit pro konkrétního zákazníka. Konečný návrh vážního systému je ovlivněn různými faktory, jako jsou délky vagonů, vzdálenosti mezi podvozky a materiály, které se obvykle ve vlacích přepravují. Zákazníkovi je vždy navržen takový vážní kolejový systém, který je pro jeho podmínky optimální z hlediska technologie, délky, funkcí a ceny.

RYCHLÁ INSTALACE UMOŽŇUJE MINIMÁLNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU KOLEJE

Vážní systém Tamtron Trapper se instaluje přímo na štěrkové lože, takže uložení konstrukce váhy je přizpůsobivé navazujícím úsekům tratě, čímž lze dosáhnout velmi přesného vážení. Lze se také vyhnout rozsáhlým traťovým pracem, což činí instalaci rychlou s minimálním přerušení provozu.

Snímače zatížení jsou chráněny uvnitř konstrukce váhy. Díky své konstrukci pracuje vážní systém Trapper spolehlivě v náročných klimatických podmínkách, od drsných severských zim až po tropicky teplá a vlhká jižní prostředí.