Popis kolejové váhy

Železniční kolejová váha Scalex Trapper patří mezi nejlepší kolejové váhy na trhu a je schválena pro komerční využití. Velké ocelárny, národní provozovatelé dopravy a ropné rafinerie po celém světě se spoléhají na vynikající přesnost váhy Trapper, která je typově schváleným měřidlem pro statické i dynamické vážení. Pokud se výsledky vážení mají použít jako podklad pro fakturace při nákupu a prodeji cenných materiálů nebo výrobků, pak váhy Trapper poskytují funkční řešení v nejvyšší třídě přesnosti.

Přednosti kolejové váhy Scalex Trapper SRS/DRS

  • schválena pro nejvyšší třídu přesnosti v souladu se směrnicí MID
  • vhodná pro statické vážení i dynamické vážení za pohybu
  • vhodná pro dynamické vážení vagonů s kapalným nákladem
  • více než 500 dodávek po celém světě za 30 let

Specifikace kolejové váhy

Kolejová váha Trapper je vhodná jak pro statické vážení železničních vozů v klidu, tak i pro dynamické vážení vagonů a ucelených vlaků. Nejvyšší přesnosti je dosaženo, když se postupně každý vagon vlaku váží v klidu staticky. Kolejový vážní systém je vhodný i pro dynamické vážení cisteren s kapalinou za pohybu díky kompenzaci pohybu těžiště kapaliny.

Kolejová váha Trapper také umožňuje funkce, které zlepšují bezpečnost, jako je signalizace přetížení vagonu nebo podvozku při nakládce vozu či plnění cisterny. Vygenerovaný chybový signál je následně odeslán zákazníkovi dle zvoleného typu komunikace (email, textová zpráva, zvukový signál).

Kolejová váha Scalex Trapper je vhodná pro vážení všech typů vagonů a vlaků. Konečný návrh kolejového váhy Trapper vždy vychází z požadavků pro daného zákazníka, jako jsou délky a typy vagonů, vzdálenosti mezi podvozky jednotlivých typů vagonů a skupenství materiálů, které se ve vagonech přepravují. Zákazníkovi je vždy navrženo takové řešení, které je optimalizováno pro jeho podmínky a potřeby.

Tamtron Trapper Railway Weighing system

Správa informací z vážení

Zákazník má možnost se rozhodnout, který formát souborů bude používat pro přenos vážních dat z kolejové váhy Tamtron Trapper. Data mohou být přenesena přes internetové připojení jako .xml nebo textový soubor. Pokud je to požadováno, přenos vážních dat může být také integrován do ERP nebo jiného firemního systému zákazníka.

Spolehlivost a bezpečnost může být zvýšena skrze periferie ke kolejové váze Trapper, jako je například RFID nebo OCR identifikace vozů. Toto řešení umožňuje rychlé a bezchybné propojení čísel vozů s výsledky jednotlivých vážení v plně automatickém a autonomním režimu.