Popis mostní váhy

Scalex 1000P je optimální volbou, když je potřebný snadný pohyb silniční váhy, nebo když se chcete vyhnout nutnosti vybudovat základ váhy, například, když se lokality zemních prací často přesouvají, nebo se rozšiřuje továrna.

Robustní ocelový vážní most je vhodný pro vážení tahačů návěsů a lze jej instalovat přímo na pevný podklad bez dalších podpůrných struktur, což usnadňuje instalaci a přemístění. Ověřena pro komerční použití, tato váha nemusí být po přesunu opětovně ověřována.

Přednosti mostní váhy

 • Schválena pro komerční využití
 • Přesnost přibl. 0,1%
 • Lze ji instalovat přímo na pevnou zem
 • Rychlá instalace a přemístění
 • Odolná, dlouhotrvající a jednoduchá na údržbu
Díky nízké struktuře váhy je najetí motorového vozidla na váhu pro účely vážení snadné. V případě potřeby je možné silniční váhu Scalex 1000P dovybavit doplňky. Pro obchodní účely mohou být informace o hmotnosti z váhy přeneseny elektronicky.

Specifikace mostní váhy

Aby byla zajištěna optimální funkčnost, je silniční váha Tamtron Scalex 1000P uzpůsobena tak, aby vyhovovala potřebám každého zákazníka. Vážní můstky jsou k dispozici ve standardních délkách a v délkách odpovídajících specifickým potřebám zákazníka.

 • Standardní délky mostků: 12 m, 24 m a 26 m
 • Standardní šířka: 3 m

Silniční váhu Tamtron Scalex 1000P lze realizovat jako jednodílné nebo dvoudílné řešení. Jednodílná verze váhy je vhodná, když jsou vozidla nejprve zvážena jako celek a není třeba oddělovat hmotnost traktoru a přívěsu.
Dvoudílná váha se skládá ze dvou samostatných 12 nebo 13 m vážních segmentů, které jsou instalovány v tandemu. Na dvoudílné váze se tahač návěsů může vážit jako celek, nebo se traktor a přívěs váží odděleně. Díly tahače návěsů se zváží a hmotnosti jsou od sebe odděleny současně bez pohybu vozidla.

V případě potřeby mohou segmenty dvoudílné váhy sloužit jako dočasné náhradní jednotky každého segmentu při narušeních, jakými jsou údržba nebo čištění. Správná funkce váhy může být zajištěna mezi periodickými zouškami porovnáním zátěže vážené na segmentech váhy.

Ukázky realizované silniční mostové váhy

Správa informací z vážení

Silniční váha Tamtron Scalex 1000P se dodává jako částečně nebo plně automatizovaný vážní systém v souladu s potřebami zákazníka. Informace o vážení se řídí pomocí vážního software pro náladní vozy Scalex na bázi Windows, který nabízí programy pro různé účely a prostředí, jako je například ScalexEKO pro zařízení pro nakládání s odpady a ScalexPRO Energy pro elektrárny. Univerzální funkce přehledů jsou nedílnou součástí všech softwarových programů pro váhy nákladních vozidel ScaleX.

PLNĚ AUTOMATIZOVANÉ VÁŽNÍ ŘEŠENÍ

V plně automatizované vážním verzi je silniční váha vybavena kamerami, které identifikují vozidlo nebo poznávací značku a jsou integrovány do řídícího dopravního systému, který firma využívá. Vše, co musí řidič udělat, je najet vozidlem na vážní můstek a informace o hmotnosti vozidla je předána systému společnosti, který ji použije pro obchodní účely.

ČÁSTEČNĚ AUTOMATIZOVANÉ VÁŽNÍ ŘEŠENÍ

Namísto plně automatizovaného vážního řešení lze silniční váhu použit také prostřednictvím počítačového systému, systému ID karet nebo terminálového ovladače na vážní stanici. V tomto případě je metoda přenosu informací o vážení stanovena v souladu s individuálními potřebami zákazníka.

Nejjednodušší je využití programu váhy na počítači vážní stanice, kdy řidič najede vozidlem na vážní můstek a popojde k blízkému počítači, kde vyplní předběžné informace a odečte hmotnost na počítači připojenému k vážnímu přístroji.
Systém ID karet Scalex je nejjednodušší způsob, jak automatizovat verzi silniční váhy. Odečet hmotnosti a zápis doplňujících informací se provádí ukázáním naprogramované identifikační karty čtečce instalované vedle vážního mostu, zatímco je vozidlo na váze. Systém ID karet lze také dovybavit dalšími funkcemi, jako je řízení přístupu a funkce otvírání vrat.

Systém silniční váhy Scalex 1000P je často doplněn o terminál řidiče. Funkce terminálu řidiče jsou vybírány v souladu s potřebami zákazníka. Informaceo vážení a o vozidle jsou zaznamenány řidičem, a to buď ručně pomocí klávesnice terminálu, nebo ukázáním identifikační karty do čtečky karet na terminálu. V závislosti na konkrétní potřebě vážní událost buď vyprodukuje tištěnou účtenku pro řidiče, nebo se údaje o vážení přenesou elektronicky do ERP nebo jiného systému společnosti. Pokud je to nutné, informace o vážení mohou být přeneseny také do počítače ve vozidle, které je váženo.

Příslušenství mostní váhy

Řešení váhy vozidla je vždy přizpůsobeno tak, aby vyhovovalo potřebám každého zákazníka. Celkové řešení může zahrnovat další funkce, jako například:

 • Výložníky
 • Semafory
 • Vytápění mostní váhy
 • Terminál pro řidiče
 • Systém ID karet
 • Velké monitory
 • Funkce identifikace SPZ
 • Funkce Popis vozidla
 • Funkce horké telefonní linky
 • Radiační brány
 • Certifikované systémy ATEX jako jsou silové články a rozvodné krabice