V případě přetížení, nebo když náklad uvízne, přístroj na ochranu proti přetížení zastaví zdvih, a tak předejde nehodě. Přístroj má paměť, kterou lze použít ke sledování celkového zatížení jeřábu.

  • Může být instalován do nových strojů a také do strojů již používaných
  • Snadné nasazení
  • Snadná kalibrace

MODELY OCHRANNÁ JEDNOTEK PROTI PŘETÍŽENÍ

OPU-10

  • Tři nastavitelné poplašné limity
  • Může být použita buď pro zatížení z jednoho snímače zatížení nebo součtu dvou snímačů zatížení

OPU-20

  • Tři nastavitelné poplašné limity
  • Samostatné ovládání dvou snímačů zatížení
  • Součet dvou snímačů zatížení

TAMTRON OPU OCHRANNÁ JEDNOTKA PROTI PŘETÍŽENÍ ZAJIŠŤUJE BEZPEČNÉ ZDVIHÁNÍ

Jednotka ochrany proti přetížení je indikátorem přetížení navrženým tak, aby uživatelům pomohl předejít poškození zařízení a zranění osob, a chrání stroj před poškozením zastavením zdvihů v případě, že jeřáb je přetížen, nebo dojde k uvíznutí nákladu. OPU se obvykle používá u jeřábů, kladkostrojů, výtahů, zvedáků a převodů. OPU se může také použít pro regulaci stability: brání stroji v pádu v důsledku jeho nevyváženosti.

Tamtron OPU umožňuje přesný a spolehlivý dohled nad přetížením i v těch nejnáročnějších podmínkách. Automatická diagnostika neustále monitoruje stav kabelů a vážní sensory OPU, čímž je zaručena spolehlivá funkce zařízení. OPU ukládá podrobnosti o případných incidentech přetížení společně s datem a časem do své paměti, a odtud lze tyto informace snadno přenést do počítače pomocí kabelu. Pomocí funkce sledování zatížení lze celkové zatížení jeřábu uložit do paměti OPU a informace z jakéhokoli vybraného časového období mohou být přezkoumány a použity například k určení optimálních servisních intervalů.

Možností je 4-20 mA zesilovač signálu, který je k dispozici pro umožnění odečtu signálu PLC.

Tamtron OPU Overload Protection unit