Kaupalliseen käyttöön hyväksytty

Kaupalliseen käyttöön hyväksytty siirrettävä Scalex 1000P on optimaalisin valinta silloin, kun autovaa’alta edellytetään helppoa siirrettävyyttä tai halutaan välttyä varsinaisen vaakaperustan tekemiseltä, esimerkiksi maanrakennustyömaiden vaihtuessa säännöllisesti tai tehtaan laajentuessa.

Yhdistelmäajoneuvojen punnitukseen soveltuva vankka teräksinen vaakasilta voidaan asentaa suoraan kantavalle maapohjalle ilman lisätuentoja, mikä tekee sen asennuksesta ja uudelleensijoittamisesta helppoa. Kaupalliseen käyttöön varmennettu vaaka ei vaadi uudelleenvarmennusta siirtämisen jälkeen.

Tamtron Power 1000P autovaaka
  • Kaupalliseen käyttöön hyväksytty
  • Tarkkuus n. 0,1 %
  • Voidaan asentaa suoraan kantavalle maalle
  • Nopea asentaa ja siirtää uuteen paikkaan
  • Kestävä, pitkäikäinen ja helposti huollettava
Vaa’an matalan rakenteen ansiosta ajoneuvo on helppo ajaa sen päälle punnittavaksi. Scalex 1000P -ajoneuvovaaka voidaan tarpeen mukaan varustaa esimerkiksi kaiteilla ja lämmityksellä. Vaa’alta punnitustiedot voidaan siirtää sähköisesti liiketoiminnan hyödynnettäväksi.

VAAKASILTA ASIAKKAAN TARPEEN MUKAAN

Optimaalisen toimivuuden varmistamiseksi Tamtron Scalex 1000P -autovaakakokonaisuus suunnitellaan asiakaskohtaisesti. Vaakasiltoja on saatavilla sekä vakiomittaisena että asiakaskohtaisesti pituusmitoitettuna.

  • Vakiosiltapituudet: 12 m, 24 m ja 26 m
  • Vakioleveys: 3 m

Tamtron Scalex 1000P autovaaka voidaan toteuttaa joko yksi- tai kaksiosaisena ratkaisuna. Yksiosainen vaakaratkaisu valitaan silloin, kun ajoneuvot punnitaan pääsääntöisesti kokonaisuutena, eikä tarvetta nupin ja perävaunun painojen erottelulle ole.

Kaksiosainen vaaka muodostuu kahdesta erillisestä 12 tai 13 metriä pitkästä peräkkäin asennetusta vaakalohkosta. Kaksiosaisella vaa’alla yhdistelmäajoneuvo voidaan punnita kokonaisuutena, tai nupin ja perävaunun painot erotelleen. Yhdistelmän osien punnitus ja niiden painojen erottelu tapahtuvat yhtäaikaisesti, ajoneuvoa siirtämättä.

Kaksiosaisen vaa’an vaakalohkot voivat tarvittaessa toimia toistensa varayksikköinä esimerkiksi huolto- tai puhdistustöiden aikana. Vertailemalla vaakalohkojen punnitsemia painoja, voidaan varmistaa vaa’an oikea toiminnallisuus määräaikaisvarmennusten välillä.

Tamtron Scalex 1000P Truck Scale

PUNNITUSTIEDON HALLINTA

Tamtron Scalex 1000P autovaaka voidaan toimittaa asiakkaan tarpeen mukaisesti joko osittain tai täysin automatisoituna punnitusjärjestelmänä. Punnitustiedon hallintaan käytetään Windows-pohjaisia Scalex-autovaakaohjelmistoja, joita löytyy erilaisiin käyttötarkoituksiin ja -ympäristöihin, kuten erityisesti jäteasemien käyttöön sekä energialaitosten tarpeisiin suunnitellut ScalexEKO ja ScalexPRO Energia -ohjelmistot. Monipuoliset raportointimahdollisuudet kuuluvat olennaisena osana jokaiseen Scalex-autovaakaohjelmistoon.

TÄYSAUTOMATISOITU PUNNITUSRATKAISU

Täysin automatisoidussa vaakaratkaisussa ajoneuvon tai rekisterikilven tunnistavilla kameroilla varustettu autovaaka on integroitu yrityksen käyttämään kuljetuksenohjainjärjestelmään. Kuljettajan tarvitsee vain ajaa ajoneuvo vaakasillalle, ja tieto ajoneuvon painosta siirtyy eteenpäin yrityksen järjestelmään liiketoiminnan hyödynnettäväksi.

OSIN AUTOMATISOIDUT PUNNITUSRATKAISUT

Täysautomatisoidun punnitusratkaisun asemesta autovaa’an käyttö voi tapahtua myös punnitusasemalla sijaitsevan tietokoneen, tunnistuskorttijärjestelmän tai kuljettajaterminaalin kautta. Tällöin punnitustiedon siirtotapa ratkaistaan asiakaskohtaisen tarpeen mukaan.

Yksinkertaisimmillaan vaakaohjelmaa voidaan käyttää punnitusaseman tietokoneella, jolloin kuljettaja ajettuaan ajoneuvon vaakasillalle kävelee lähistölle sijoitetun tietokoneen luo, täyttää esitiedot ja suorittaa painonluennan vaakainstrumenttiin yhteydessä olevan tietokoneen avulla.

Scalex ID -tunnistekorttijärjestelmä on yksinkertaisin tapa automatisoida autovaakaratkaisu. Painonluenta ja oheistietojen rekisteröinti tapahtuvat näyttämällä ohjelmoitua tunnistekorttia vaakasillan viereen asennetulle lukijalle ajoneuvon ollessa vaa’alla. Tunnistekorttijärjestelmään voidaan lisätä myös esimerkiksi kulunvalvonta- ja portinavaustoiminnot.

Scalex 1001P -autovaakakokonaisuuteen liitetään usein kuljettajaterminaali. Tarvittavilla toiminnoilla varustettu kuljettajaterminaali valitaan asiakkaan tarpeen mukaan. Punnitus- ja ajoneuvotiedot rekisteröidään kuljettajan toimesta joko terminaalin näppäimistöltä manuaalisesti tai näyttämällä ID-tunnistekorttia terminaalin kortinlukijalle. Määritellystä tarpeesta riippuen punnitustapahtumasta joko tulostuu kuitti kuljettajalle tai punnitustiedot siirtyvät sähköisesti yrityksen ERP- tai muuhun järjestelmään. Punnitustiedot voidaan siirtää tarvittaessa myös punnittavan auton ajoneuvotietokoneelle.