Kovaan käyttöön suunniteltu

Kovaan käyttöön suunniteltu betoniperustainen autovaaka punnitsee ajoneuvot erinomaisen tarkasti, mahdollistaen liikuteltavan materiaalin painoperusteisen laskutuksen sekä tavaravirtojen luotettavan seurannan ja raportoinnin.

Betoniperustalle asennettava Tamtron Scalex 1001 autovaaka on suunniteltu kovaan ja jatkuvaan raskaiden ajoneuvojen punnituskäyttöön. Scalex 1001 vaakaa käytetään usein runsasliikenteisissä paikoissa, kuten tehtaiden porteilla, lastausasemilla tai teollisuuden prosessien eri vaiheissa.

Scalex 1001 autovaaka on toimintavarma, vuosikymmeniä kestävä ratkaisu.

Vaa’an perusta suunnitellaan aina asiakkaan toiminta ja olosuhteet optimaalisesti huomioonottavalla tavalla. Vaa’alta punnitustiedot voidaan lähettää sähköisesti liiketoiminnan hyödynnettäväksi.

 • Kaupalliseen käyttöön hyväksytty
 • Tarkkuus 0,1 %
 • Ulkokäyttöön suunniteltu kestävä ja pitkäikäinen vaaka
Tamtron Scalex 1001 autovaaka mahdollistaa ajoneuvojen täsmälliset punnitukset aina 120 tonniin asti, soveltuen siten myös jättirekkojen punnitukseen. Tätä painavampienkin ajoneuvojen punnitus on mahdollista räätälöityjen autovaakaratkaisujen avulla, joita käytetään tieliikenteen ulkopuolella, esimerkiksi kaivos- tai puutavarateollisuuden tarpeissa.

PUNNITUSTIEDON HALLINTA

Tamtron Scalex 1001 autovaaka voidaan toimittaa asiakkaan tarpeen mukaisesti joko osittain tai täysin automatisoituna punnitusjärjestelmänä. Punnitustiedon hallintaan käytetään Windows-pohjaisia Scalex-autovaakaohjelmistoja, joita löytyy erilaisiin käyttötarkoituksiin ja -ympäristöihin, kuten erityisesti jäteasemien käyttöön sekä energialaitosten tarpeisiin suunnitellut ScalexEKO ja ScalexPRO Energia -ohjelmistot. Monipuoliset raportointimahdollisuudet kuuluvat olennaisena osana jokaiseen Scalex-autovaakaohjelmistoon.

Tamtron Scalex 1001 Truck Scale

TÄYSAUTOMATISOITU PUNNITUSRATKAISU

Tunnistekorttijärjestelmien ja kuljettajaterminaalien lisäksi vaa’an käyttöä voidaan automatisoida mm. rekisterinumeron tunnistusjärjestelmällä. Tällöin ajoneuvo siihen mahdollisesti liittyvine oheistietoineen (tuote, asiakas, kuljetusliike) voidaan punnita napin painalluksella ja palauttaa tiedot esimerkiksi yrityksen toiminnan- tai kuljetuksenohjausjärjestelmään.

OSIN AUTOMATISOIDUT PUNNITUSRATKAISUT

Täysautomatisoidun punnitusratkaisun asemesta autovaa’an käyttö voi tapahtua myös punnitusasemalla sijaitsevan tietokoneen, tunnistuskorttijärjestelmän tai kuljettajaterminaalin kautta. Tällöin punnitustiedon siirtotapa ratkaistaan asiakaskohtaisen tarpeen mukaan.

Yksinkertaisimmillaan vaakaohjelmaa voidaan käyttää punnitusaseman tietokoneella, jolloin kuljettaja ajettuaan ajoneuvon vaakasillalle kävelee lähistölle sijoitetun tietokoneen luo, täyttää esitiedot ja suorittaa painonluennan vaakainstrumenttiin yhteydessä olevan tietokoneen avulla.

Scalex ID -tunnistekorttijärjestelmä on yksinkertaisin tapa automatisoida autovaakaratkaisu. Painonluenta ja oheistietojen rekisteröinti tapahtuvat näyttämällä ohjelmoitua tunnistekorttia vaakasillan viereen asennetulle lukijalle ajoneuvon ollessa vaa’alla. Tunnistekorttijärjestelmään voidaan lisätä myös esimerkiksi kulunvalvonta- ja portinavaustoiminnot.
Scalex 1001 -autovaakakokonaisuuteen liitetään usein kuljettajaterminaali. Tarvittavilla toiminnoilla varustettu kuljettajaterminaali valitaan asiakkaan tarpeen mukaan. Punnitus- ja ajoneuvotiedot rekisteröidään kuljettajan toimesta joko terminaalin näppäimistöltä manuaalisesti tai näyttämällä ID-tunnistekorttia terminaalin kortinlukijalle. Määritellystä tarpeesta riippuen punnitustapahtumasta joko tulostuu kuitti kuljettajalle tai punnitustiedot siirtyvät sähköisesti yrityksen ERP- tai muuhun järjestelmään. Punnitustiedot voidaan siirtää tarvittaessa myös punnittavan auton ajoneuvotietokoneelle.

KOKONAISRATKAISU ASIAKKAAN TARPEEN MUKAAN

Autovaakaratkaisu räätälöidään aina asiakaskohtaisen tarpeen mukaiseksi kokonaisuudeksi. Kokonaisratkaisuun voidaan sisällyttää lisäksi mm.

 • Puomit
 • Liikennevalot
 • Vaakasillan lämmitys
 • Kuljettajaterminaali
 • ID-tunnistekorttijärjestelmä
 • Suurnäytöt
 • Rekisterikilven tunnistustoiminto
 • Ajoneuvojen kuvaustoiminto
 • Pikapuhelinjärjestelmä
 • ATEX-luokitellut kokonaisuudet, kuten anturit ja kytkentärasiat
Tamtron Scalex 1001 autovaaka