Modern vågsystem för makförlagda fordonsvågar

Tamtron One Scalex är en modern lastbilsvågsprogramvara som kan användas både på redan befintliga likväl som för nya planerade lastbilsvågar, oavsett märke. Den möjliggör platsoberoende hantering av många fordonsvågar samtidigt och förbättrar dessutom kvaliteten, säkerheten och spårbarheten i vägningsprocessen. Tamtrons One Cloud gör det möjligt att kombinera vägningsdata från markförlagda fordonsvågar och fordonsmonterade mobila vågar och integrera all vägningsdata till företagets övriga system t.ex. ett affärssystem.

One Scalex -brochure

Varför välja One Scalex molnbaserade vågar istället för traditionella vågar?

 • Användarspecifik vägningsdata i realtid är alltid tillgängliga under hela processen
 • Webbläsarbaserad programvara är alltid klar att användas, med mindre väntetid i processen.
 • Inget behov av särskilda externa enheter för att systemet ska fungera eftersom programvaran används på mobila enheter och vanliga datorer.
 • Kan kopplas till både redan befintliga och till nya planerade fordonsvågar, oavsett fabrikat.
 • Sömlös integrering av vägningsdata och därmed enkel hantering av vägningsdata med vanliga  affärssystem eller system för fakturering och lagerhantering.
 • Kan användas som stand-alone-system för att hantera alla markförlagda fordonsvågar.

ONE SCALEX SYSTEMÖVERSIKT

FUNKTIONER

 • One Scalex är en modern fordonsvågsmjukvara som kan användas med nya markförlagda fordonsvågar och lika enkelt eftermonteras på befintliga fordonsvågar av vilket märke som helst
 • Systemet driftsätts genom att koppla IOT-boxen till det befintliga (eller ett nyinstallerat) våginstrumentet som levererar vägningsdata
 • IOT-boxen skickar vägningsdata till Tamtron One Cloud, Tamtrons molntjänst
One Scalex - Cloud based Truck Scale software

LASTBILSCHAUFFÖR

 • Lastbilschauffören använder den webbaserade fordonsvågsmjukvaran på sin egen mobiltelefon eller via befintlig PC installerad i lastbilen
 • Föraren behöver inte lämna lastbilen under vägning

 

OPERATÖR/ADMINISTRATÖR

 • Operatören använder programvaran I operatörs-vyn, normalt via en PC
 • Den webbaserade mjukvaran gör att operatören kan sköta många vågar, även från många olika platser
 • Operatören kan även använda operatörs-vyn av programvaran med t.ex. surfplatta och ta bilder på lasten, så att han/hon kan jobba som lastkontrollant också

LASTNINGKONTROLLANT

 • Lastningskontrollanten närvarar vid avlastning och kontrollerar materialslag och kvalitet
 • Lastningskontrollanten använder programvaran med sin mobiltelefon och kan editera vägningen t.ex. lägga till foton, ändra materialslag och lägga till information

 

FÖRETAGSLEDNING

 • Rapporteringen görs huvudsakligen i kundens affärssystem och byggs av kunden själv
 • Grundläggande rapportfunktioner är också tillgängliga i One Cloud
 • Ledningen kan också använda programvaran på sina mobiltelefoner för att se vägningsinformationen för lastbilar på plats

LASTBILSCHAUFFÖR

 • Hanterar vägningen och följer vägningsprocessen via egen enhet (mobiltelefon eller PC installerad i lastbilen)
 • Digital vägningsprocess möjliggör tillgång till alla vågsedlar digitalt
 • Avvikelsehantering tillgängligt även via egen enhet

LASTNINGSKONTROLLANT

 • Tillgång till vägningsdata överallt med mobil enhet
 • Enkelt att lägga till information (anteckningar, varningar, extra avgifter) och foton relaterade till vägningen
 • Realtidsvy av lastbilar på site

 

One Scalex - Cloud based Truck Scale software

OPERATÖR/ADMINISTRATÖR

 • Operatören kan använda olika enheter för att köra programvaran (PC i våghuset, egen mobiltelefon eller surfplatta)
 • Minskar manuellt arbete
 • Förbättrar informationsflödet mellan operatör, fältpersonal och ledning

FÖRETAGSLEDNING

 • Moderna verktyg minskar fel och manuellt arbete kring rapportering och fakturering
 • Mångsidiga rapporter för kunder och egen organisation
 • Automatisk överföring av data från vägning till affärssystem

FÖRDELAR

FÖRENKLING AV LÖPANDE DAGLIGA ARBETSTUPPGIFTER

 • Fjärråtkomst till vägningsdata (via mobila enheter)
 • Den nya lösningen är helt digital och gör därmed papperskvitton och avvikelserapporter på papper överflödiga
 • Förbättrad säkerhet eftersom föraren kan utföra vägningsprocessen utan att lämna fordonet
 • Förbättrat underhåll tack vare fjärråtkomst
 • Automatiska programvaruuppdateringar. Den senaste programvaran används alltid.
 • Möjliggör offline-användning

FÖRBÄTTRAT INFORMATIONSFLÖDE

 • Bättre dataflöde mellan olika system minskar behovet av manuell inmatning
 • Automatisk dataöverföring till affärssystem tar bort behovet av manuella kontroller
 • Realtidsdata alltid tillgänglig
 • Kundspecifika användarrättigheter för olika användargrupper

 

KUNDVÄRDEN

 • Färre hårdvara tack vare remote-lösning; minskar inköps- och underhållskostnader
 • Gör det möjligt att bygga upp färre platsoberoende kontroll-center för många fordonsvågar
 • Möjliggör 24/7-drift  utan personal
 • Förbättrar kvalitet, enhetlighet och spårbarhet
 • One Cloud kombinerar vägningsdata från markförlagda fordonsvågar, fordonsmonterade mobila vågar, plattformsvågar, etc.
 • Digital tjänst med fast månadsavgift

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.