Løsninger for batteriindustrien

Fokus på bærekraft, klimabevisste verdivalg og digitalisering har bidratt til å øke etterspørselen etter elektroniske enheter og kjøretøy de siste årene. Den betydelige økningen i strømforbruket til kjøretøy har gjort veksten i batteriproduksjonen til et viktig investeringsområde for industrien.

Tamtrons vektløsninger for batteriindustrien bidrar til en trygg og kostnadseffektiv produksjon. Flere tiårs erfaring med håndtering av bulkmaterialer og bred ekspertise innen veie-, doserings- og båndvekter gir målbar verdiskapning for aktørene i batteriindustrien.

 

Fordeler

  • Solid erfaring med metallhåndtering.
  • Modulære og støvfrie løsninger for ulike prosessfaser.
  • Muligheter for levering av automasjonssystemer.
  • Nøyaktig doserings- og veieutstyr av høy kvalitet.
  • Løsninger som tar hensyn til arbeidernes sikkerhet og ergonomi.
  • Support for installasjon, support- og reservedelstjenester.

Veiing som en del av prosessene i batteriindustrien

De fleksible modulkonseptene som Tamtron har utviklet, og som kan skreddersys til ulike bruksområder, dekker også behovene til batteriindustrien. Tamtrons løsninger for store poseløsninger er allsidige og tilpasser seg sømløst til prosessene i batteriindustrien. Vi tar hensyn til alle kundenes behov, ønsker og krav, og bruker dem til å utforme funksjonelle løsninger som fungerer sammen.

Konseptet som Tamtron har utviklet, legger vekt på effektiv bruk av verdifulle materialer som litium, kobolt og nikkel på ulike stadier i produksjonsprosessen. Modulene våre gjør det mulig å bygge katodematerialehåndteringssystemer som fungerer sømløst som en del av kundens prosess, og som bidrar til effektivitet i alle ledd. Sikre og pålitelige enheter er laget av de riktige komponentene, noe som betyr at utstyret også oppfyller kravene i ATEX-direktivet der det er aktuelt, og garanterer trygge arbeidsforhold.