Lösningar för batteriindustrin

Hållbarhetstänkande, klimatmedvetna värdeval och digitalisering har drivit på efterfrågan på elektroniska apparater och fordon under de senaste åren. Den betydande ökningen av elanvändningen för att driva fordon har gjort tillväxten av batteritillverkningskapacitet till ett hett investeringsområde för industrin.

Tamtrons vägningslösningar för batteriindustrin möjliggör en säker och kostnadseffektiv verksamhet. Decennier av erfarenhet inom hantering av bulkmaterial och gedigen expertis inom vägnings-, doserings- och transportteknik ger mätbart mervärde för operatörer inom batteriindustrin.

Fördelar

  • Gedigen praktisk erfarenhet av metallhantering.
  • Modulära och dammfria lösningar för olika processteg.
  • Kapacitet för leverans av automationssystem och systemintegration uppströms.
  • Noggrann och högkvalitativ doserings- och vägningsutrustning.
  • Lösningar som tar hänsyn till arbetarnas säkerhet och ergonomi.
  • Stöd för installation och driftsättning samt omfattande support- och reservdelstjänster som täcker systemets hela livscykel.

Vägning som en del av processerna inom batteriindustrin

De modulära koncept som Tamtron har utvecklat, och som kan skräddarsys för olika tillämpningar, tillgodoser även batteriindustrins behov. Tamtrons lösningar för storsäckar är mångsidiga och anpassar sig sömlöst till batteribranschens processer. Vi tar hänsyn till alla kunders behov, önskemål och krav och använder dem för att utforma funktionella lösningar som fungerar tillsammans. Från systemleveranser till komplett livscykelunderhåll och reservdelsservice, våra lösningar säkerställer smidig och tillförlitlig processprestanda för framtiden.

Det koncept som Tamtron har tagit fram betonar effektiv användning av värdefulla material som litium, kobolt och nickel i olika skeden av tillverkningsprocessen. Våra moduler gör det möjligt att bygga materialhanteringssystem för katoden som fungerar sömlöst som en del av kundens process och bidrar till effektivitet i alla avseenden. Säkra och tillförlitliga enheter är tillverkade av rätt komponenter, vilket innebär att utrustningen också uppfyller kraven i ATEX-direktivet där så är tillämpligt och garanterar säkra arbetsförhållanden.

Ladda ner en guide till inköp av vägnings- och doseringslösningar för batteriindustrin

Vår guide hjälper framför allt konstruktörer och ansvariga för projekt- och inköpshantering att välja vägnings- och doseringslösningar för batteriindustrin. Den ger information om de frågor som måste beaktas, oavsett om det gäller batteriproduktion eller återvinning

Guide till konstruktion av vågar och vägningssystem

Vår guide ger konstruktörer och de som ansvarar för inköp av ett vågsystem information och råd om behoven av modern design och hur man får ut mesta möjliga av ett vågsystem för att gynna din verksamhet.

Tamtron mScales – Digital vägningstjänst

Maximera effektiviteten i din verksamhet med Tamtron mScales.

Behöver du hjälp med din verksamhet inom batteriindustrin?

Fyll i kontaktformuläret så kontaktar vi dig.