Tietoja Tamtronin suurimmista osakkeenomistajista Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon perusteella

Osakkeenomistajat

Johdon ostot ja myynnit

Johdon muut liiketoimet

Sisäpiirin omistukset

Osakkeenomistus maittain

Omistajajakauma osakelukumäärän perusteella

Osakkeenomistaja tyypit