Vastuullisuuslausunto

Tamtron Group, Vastuullisuuslausunto

Tamtron rakentaa kestävää tulevaisuutta yhdessä asiakkaidensa kanssa

Tavoitteenamme on integroida kestävä kehitys kaikkeen tekemiseemme sekä parantaa kilpailukykyämme kehittämällä tuotteita, joiden avulla asiakkaamme voivat olla tehokkaampia omissa prosesseissaan ja logistiikassaan vähentäen näin ympäristövaikutuksiaan.

Tavoittelemme menestymistä pitkällä aikavälillä ja sen saavuttamiseksi vastuulliset liiketoimintatavat ovat välttämättömyys. Olemme sitoutuneita asiakkaisiimme, työntekijöihimme ja ympäröivään yhteisöömme ja haluamme kehittää heidän kanssaan kestävämpää tulevaisuutta. Asetamme omalle toiminnallemme korkeat eettiset standardit ja edellytämme niiden noudattamista myös yhteistyökumppaneiltamme.

Toimialamme johtavana toimijana ymmärrämme mahdollisuutemme ja vastuumme vaikuttaa jatkuvasti kehittämällä ympäristöystävällisempiä tuotteita ja muokkaamalla markkinoita.

Pyrimme toimimaan paremman ympäristön puolesta

Olemme mahdollistaja. Asiakkaamme toimivat aloilla, joilla mahdollisuudet vähentää energiankulutusta tehokkaamman logistiikan tai prosessien avulla ovat merkittävät. Asiakasteollisuuksiimme kuuluvat muun muassa jätteenkäsittely ja -kierrätys, metsäteollisuus, rakentaminen ja kaivosteollisuus, satamat, kuljetus, muu logistiikka ja valmistus.

Samalla kun tuotteemme auttavat asiakkaitamme toimimaan tehokkaammin ja vähentämään kustannuksia, olipa kyse energia-, materiaali- tai henkilöstökuluista, autamme heitä vähentämään ympäristökuormitusta. Punnitseminen työn ohessa tarkoittaa keskeytymätöntä logistiikkaa tai prosesseja ja uusien One Cloud -palveluidemme avulla myös integroituja hallintatyökaluja automaattisen ja sujuvan tiedonkulun turvaamiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vältetään tarpeettomat pysähdykset punnitusta varten, tai fyysisten asiakirjojen toimittamisesta johtuva ylimääräinen liikenne.

Kehitämme kestäviä, pitkäikäisiä tuotteita ja kattavilla palveluillamme, mukaan lukien laitteiden huolto- ja kunnossapitopalvelut sekä ohjelmistopäivitykset, varmistamme myös asiakkaidemme laitteille pidemmän elinkaaren. Ratkaisumme mahdollistavat myös ylikuormien välttämisen ja sitä kautta infrastruktuurivaurioiden ja lisääntyneiden onnettomuusriskien välttämisen.

Suurin osa T&K-työstämme, joka on 11 % liikevaihdostamme, kohdistuu tuotteisiin ja palveluihin, jotka tekevät asiakkaidemme toiminnasta entistä sujuvampaa ja resurssitehokkaampaa.

Energian- tai vedenkulutuksemme on rajallista, mutta tälläkin osa-alueella pyrimme pienentämään ympäristöjalanjälkeämme entisestään.

Näkemyksemme yhteiskuntavastuustamme

Työntekijät ovat tärkein voimavaramme. Olemassa olevista työntekijöistämme huolehtiminen ja hyvä maine työnantajana ovat avainasemassa osaamisen säilyttämisessä ja uusien lahjakkaiden työntekijöiden houkuttelemisessa. Siksi kiinnitämme suurta huomiota työntekijöidemme hyvinvointiin ja motivaatioon.

Tamtronissa haluamme tarjota positiivisen ja turvallisen työympäristön, jossa huomioidaan työntekijöiden fyysinen ja henkinen hyvinvointi, tasa-arvo, ammatillisen kehittymisen mahdollisuudet sekä sisäinen viestintä.

Toteutamme henkilöstökyselyitä kahden vuoden välein. Viimeisimmässä, vuonna 2021 tehdyssä, saimme alan keskiarvoa paremmat pisteet kaikissa mitatuissa mittareissa. Työntekijämme Net Promoter Score (eNPS) oli merkittävästi korkeampi kuin vertaisryhmässä (eNPS 25 vs 2 vertaisryhmässä). Erityisen hyvin saavutimme tiimijohtajien sekä työ- ja perhe-elämän tasapainon arvioinneissa. Vuonna 2021 henkilöstön vaihtuvuus oli alle 5 %. Vakavia loukkaantumisia ei ole raportoitu.

Kulttuurimme kannustaa työntekijöitä innovoimaan ja kokeilemaan uusia tapoja tehdä asioita sen sijaan, että takertuisivat vanhoihin rutiineihin ja pelkäisivät epäonnistumista.

Koska toimimme useissa maissa, meidän on   sovellettava kaikkialla samoja standardeja. Tästä johtuen meillä on konserninlaajuiset eettiset ohjeet. Tarjoamme työterveyshuollon kaikille työntekijöillemme ja heillä on oikeus työehtosopimukseen.

Näkemyksemme hyvästä hallintotavastamme

ISO 9001:2015 laatupolitiikkamme mukaisesti toimintamme painopistealueita ovat ammattitaito, motivoitunut henkilöstö ja jokaisen vastuullinen toiminta.

Meidät tunnetaan erinomaisesta maineestamme ja pitkistä asiakassuhteistamme. Suojellaksemme brändiämme vaadimme korkeita standardeja myös jakelijoiltamme.

Alihankintamallistamme johtuen meidän on myös kiinnitettävä merkittävää huomiota toimitusketjuumme. Teemme tämän ensisijaisesti yhteistyössä tunnettujen, luotettavien kumppaneidemme kanssa ja edellytämme alihankkijoiltamme yhtä korkeita ESG-standardeja kuin omamme.

Tietosuoja on meille äärimmäisen tärkeää, sillä saamme tietoja palveluiden tarjoamisen yhteydessä asiakkailtamme. Olemme auditoineet tietoturva- ja tietosuojakäytäntömme ulkopuolisen tarkastajan toimesta vuonna 2018 ja jatkaneet osaamisemme kehittämistä siitä lähtien.

Pyrimme parantamaan ESG:tä edelleen ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hallintotapaan

Tamtron ottaa ESG-asiat tosissaan ja haluaa keskittyä rakentamaan parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaidensa kanssa. Uskomme, että kestävät ratkaisut ovat keskeinen kilpailutekijä, kun taistellaan uusista asiakkaista ja työntekijöistä tulevaisuudessa. Siksi jatkuva kehittäminen tällä alueella on edelleen keskeinen painopistealueemme.