Tietoa Tamtronin osakkeesta 

Tamtron Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Finland -markkinapaikalle.

Tamtronin rekisteröity osakepääoma on 80,000 euroa ja liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä on yhteensä 7 293 376 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakesarja. Jokainen osake oikeuttaa omistajansa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Yhtiön hallussa ei ole yhtiön omia osakkeita.

Tamtronin osakkeet on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.