Laatupolitiikka

Tamtron on suomalainen punnitusteknologiakonserni, joka tarjoaa ratkaisuja teollisten asiakkaiden punnitukseen ja irtomateriaalien annostukseen liittyviin tarpeisiin. Kiinteänä osana kokonaisuuteen kuuluvat elinkaaren aikaiset huolto- ja varaosapalvelut sekä moderni digitaalinen punnituspalvelu. Konsernin loppuasiakkaita ovat eri kokoiset kotimaiset ja kansainväliset yritykset eri teollisuuden aloilta. Tamtron pohjaa toimintansa korkeaan laatuun sekä tuotteiden ja palveluiden pitkälle vietyyn asiakastarpeen huomioimiseen.

Tamtronin laatua ovat:

 • Pätevä, asiantunteva ja jatkuvaan oppimiseen sitoutunut henkilöstö
 • Tarkat, asiakkaan ja normien vaatimukset täyttävät tuotteet
 • Luotettavat yhteistyökumppanit

Varmistamme laadun toiminnan kaikilla tasoilla:

 • Tuotteiden suunnittelussa ja valmistuksessa sekä palveluiden toteutuksessa noudatamme lakeja, asetuksia ja määräyksiä sekä meille myönnettyjen sertifikaattien ja toimintaoikeuksien asettamia vaatimuksia.
 • Valvomme D-moduulin piirissä valmistettavien laitteiden EU-tyyppihyväksynnän vaatimustenmukaisuutta.
 • Seuraamme toimitustemme täsmällisyyttä ja oikea-aikaisuutta sekä käynnistämme tarvittaessa toimenpiteet asioiden parantamiseksi.
 • Kehitämme aktiivisesti tarjoamiamme tuotteita ja palveluita hyödyntäen uuden teknologian tuomat mahdollisuudet.
 • Koulutamme henkilöstöämme varmistaaksemme osaamisen jatkuvuuden ja kehittymisen.

Johtamisjärjestelmämme tukee sitoutumistamme laadukkaaseen toimintaan ja jatkuvaan parantamiseen:

 • Mittaamme aktiivisesti asettamiemme laatutavoitteiden toteutumista.
 • Keräämme asiakkailta palautetta tuotteisiin ja saamaansa palvelukokemukseen liittyen.
 • Seuraamme toimittajiemme laaduntuottokykyä ja toimitusvarmuutta.
 • Mittaamme ja parannamme organisaatiomme ja prosessiemme suorituskykyä.
 • Johtamisjärjestelmä toimii operatiivisen toiminnan päivittäisenä työkaluna, ja sieltä muodostuvien toimenpiteiden toimeenpanosta ja seurannasta vastaavat liiketoimintojen johtoryhmät.

Jokapäiväistä toimintaamme ohjaavat konsernin arvot, vastuullisuus sekä eettiset toimintaperiaatteet. Arvioimme asettamiemme tavoitteiden ja laatupolitiikan toteutumista säännöllisesti johdon katselmuksissa.