Yritysostot ja ohjelmistopalveluiden kehitys keskeisiä strategian osia.

Tamtronin missiona on täyttää asiakkaiden tarpeet punnitusteknologioiden ja tiedonhallinnon alueella ja toimittaa laadukkaimmat punnitus- ja punnitustiedonhallintaratkaisut sekä parhaan asiakaskokemuksen kustannustehokkaasti ja kannattavasti. Tamtronin ratkaisut mahdollistavat tehokkaan tuotannon, kaupalliset hyödyt, informaatioarvon ja kestävän kehityksen. Tamtronin visiona on olla paras ja innovatiivisin punnitusteknologiayhtiö ja kasvava kansainvälinen toimija.

Strategiset tavoitteet

1. Liikevaihdon kasvu orgaanisesti ja valikoiduin yritysostoin 
– Yritysostoilla on tarkoitus tukea Tamtronin tavoitetta olla oman alansa teknologiajohtaja
– Tamtron tavoittelee kasvua vaakaliiketoiminnan ohella ohjelmistoliiketoiminnasta

2. Laajentuminen uusille maantieteellisille markkinoille erityisesti yritysostojen avulla 
– Yritysostot suunnataan tarkasti valittuihin kohteisiin lähinnä Euroopan markkinalla
– Vuositasolla tavoitteena on toteuttaa keskimäärin 1–2 yritys- tai liiketoimintakauppaa keskipitkällä aikavälillä
– 96 miljoonan euron liikevaihtotavoitteesta vuoteen 2027 mennessä, 44 miljoonaa euroa on arvioitu saavutettavan yritysostojen avulla
– Noin 40 potentiaalista kohdeyritysta identifioituna
– Potentiaalisten ostokohteiden liikevaihdot vaihtelevat 1–15 miljoonan euron välillä
– Yritysostostrategiassa korostuvat erityisesti yhtiöt, joiden tuote- ja palvelutarjooma sekä asiakaskunnat ovat samankaltaisia kuin Tamtronilla, jotta pystyttäisiin maksimoimaan mahdollinen ristiinmyyminen.

Vastuullisuus

Tamtron pyrkii rakentamaan kestävämpää tulevaisuutta yhdessä asiakkaidensa kanssa. Tamtron yhdistää vastuullisuuden kaikkiin toimintoihinsa sekä pyrkii parantamaan kilpailukykyään kehittämällä ja tarjoamalla tuotteita, jotka mahdollistavat korkeamman tehokkuuden asiakkaidensa prosesseissa ja logistiikkaketjuissa, mahdollistaen samalla asiakkaidensa matalamman ympäristökuormituksen.

Vastuu ympäristöstä

Suurin osa Tamtronin tutkimus- ja kehityskuluista, kattaen 8 prosenttia liikevaihdosta, on suunnattu tuotteisiin ja palveluihin, jotka tekevät asiakkaiden toiminnoista yhä sujuvammat ja resurssitehokkaammat.

 • Tamtron tunnistaa itsensä mahdollistajana. Sen asiakkaat toimivat eri teollisuuden aloilla, joilla mahdollisuudet vähentää
  energiankulutusta tehokkaamman logistiikan ja tuotantoketjujen kautta ovat merkittävät. Punnitseminen prosessin ohessa
  tarkoittaa katkeamatonta logistiikkaketjua tai prosessia.
 • Tamtronin ratkaisut mahdollistavat ylilastauksen välttämisen, ja sitä kautta vahinkojen sattumisen infrastruktuurille pienentäen onnettomuuksien riskiä.
 • Tamtron käyttää omissa prosesseissaan erittäin vähän energiaa ja vettä, mutta pyrkii silti vähentämään ympäristöjalanjälkeään.

Sosiaalinen vastuu

Tamtron kartoittaa työntekijöiden tyytyväisyyttä ja hyvinvointia henkilöstökyselyillä joka toinen vuosi. Viimeisimmässä
kyselyssä vuonna 2021 Tamtron saavutti toimialansa keskiarvoa paremmat tulokset jokaisella mitatulla mittarilla. Työntekijöiden suositteluindeksi (eNPS) oli merkittävästi korkeampi kuin verrokkiryhmällä (Tamtronin eNPS oli 25, kun verrokkiryhmän oli 2).

 • Nykyisistä työntekijöistä huolehtiminen sekä hyvän työnantajan maineen ylläpitäminen ovat keskeisiä tekijöitä uusien
  lahjakkaiden työntekijöiden houkuttelemiseksi.
 • Tamtron haluaa tarjota positiivisen ja turvallisen työympäristön, jossa työntekijöiden fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin,
  oikeudenmukaisuuteen, ammatillisen osaamisen kehitykseen ja sisäiseen viestintään kiinnitetään huomiota.
 • Vuonna 2021 työntekijöiden vaihtuvuus oli alle 5 prosenttia ja vakavia työtapaturmia ei raportoitu yhtäkään koko vuoden aikana.
 • Tamtronin yrityskulttuuri rohkaisee työntekijöitä innovaatioihin ja uusien työtapojen kokeilemiseen, jämähtämättä vanhoihin rutiineihin ja pelkäämättä epäonnistumisia.

Hyvä hallintotapa

Kuten Yhtiön ISO 9001:2015 -laatujärjestelmässä on kuvattu, tärkeimmät kulmakivet Tamtronin toiminnoissa ovat
ammattimaisuus, motivoitunut henkilöstö sekä vastuullinen toiminta.

 • Tamtron tunnetaan hyvästä maineestaan ja pitkaaikaisista asiakassuhteistaan. Brändinsä suojelemiseksi jakeluverkostolle
  on korkeat laatustandardit.
 • Alihankintamallinsa myötä Tamtron kiinnittää erityistä huomiota hankintaketjuunsa mm. Valikoiden yhteistyökumppaneikseen hyvin tuntemiaan ja luotettavia kumppaneita ja edellyttämällä heiltä yhtä korkeita vastuullisuusperiaatteita, kuin Tamtron on omalle toiminnalleenkin asettanut.
 • Tietoturva ja yksityisyys on Tamtronille erityisen tarkeää. Tamtron vastaanottaa asiakkaistaan tietoja palveluiden tuottamisen ohessa, ja auditointi tietoturvallisuuden ja datan yksityisyyden varmistamiseksi on suoritettu vuonna 2018. Tamtron on kehittänyt tietoturvakyvykkyyksiään siitä lähtien jatkuvasti.