Tamtronin keskeisiä tunnuslukuja

(tuhatta euroa, jollei toisin ilmoitettu) 1.1.2023-30.6.20231.1.2022-30.6.20221.1.2021-30.6.20211.1.2022-31.12.20221.1.2021-31.12.20211.1.2020-31.12.2020
Liikevaihto 23 57715 63711 36337 058¹29 406¹21 576¹
Liikevoitto 9556592621 972¹1 223¹271¹
Tilikauden voitto (tappio) 369310-48-380¹147¹-136¹
Myyntikate 12 9838 8315 95119 54515 39011 536
Myyntikate-% 55,1 %56,5 %52,4 %52,7 %52,3 %53,5 %
Käyttökate 2 5621 8061 2104 4023 3252 108
Käyttökate-% 10,9 %11,5 %10,6 %11,9 %11,3 %9,8 %
Henkilöstökulut-7 581-4 808-3 409-10 420¹-8 635¹-6 577¹
Henkilöstön määrä keskimäärin252176145187158142
Konsernin tilauskanta14 0468 5337 5996 7335 6644 341
Rahat- ja pankkisaamiset 2 9891 2411 3074 358¹2 081¹1 566¹
Korolliset velat13 78118 21918 46010 445¹17 680¹14 460¹
Investoinnit 9 5851 5045 5213 0545 979216
Oma pääoma19 4413 8583 30714 871¹3 728¹3 358¹
Taseen loppusumma 44 25529 37927 96733 708¹28 697¹22 468¹
Omavaraisuusaste 43,9 %35,3 %34,7 %44,1 %35,5 %41,1 %

¹ Tilintarkastettu

Eräiden vaihtoehtoisten tunnuslukujen ja muiden tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnusluku Määritelmä
Myyntikate Liikevaihto + valmiiden ja keskeneräisten varastojen muutos – materiaalit ja palvelut
Käyttökate Liikevoitto (-tappio) ennen poistoja ja arvonalentumisia
Investoinnit Rahoituslaskelman investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin vähennettynä saaduilla investoinitituilla
Omavaraisuusaste (Oma pääoma + vähemmistöosuus + osakaslainat + osakaslainojen kapitalisoidut korot) / taseen loppusumma