Riskienhallinta on systemaattista toimintaa, jonka tarkoituksena on taata kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta. Se on olennainen osa yhtiön strategiaprosessia, päätöksentekoa, päivittäistä johtamista ja toimintaa sekä valvonta- ja raportointimenettelyjä kaikissa toimintamaissa.
Tamtronin riskienhallinta on systemaattista toimintaa, jonka tarkoituksena on taata riskien ja varautumissuunnitelmien kattava ja asianmukainen tunnistaminen, arviointi, hallinta ja seuranta.

Tamtronin riskistrategia määrittelee tavoitteet, joihin riskienhallintatoiminnassa yhtiössä pyritään, mukaan lukien:

  • Yrityksen riskien systemaattinen tunnistaminen ja mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämiseen
  • Tietoisuuden lisääminen riskeistä ja turvallisuudesta
  • Antaa johdolle yleiskuvan toimintaan kohdistuvista uhista
  • Tukee strategia- ja riskienhallintatyötä, johtamisen ja päätöksenteon luotettavuutta
  • Varmista liiketoiminnan tavoitteiden saavuttaminen ja jatkuvuuden hallinta
  • Täyttää sidosryhmien vaatimukset