Modern truck scale software

Tamtron One Scalex to nowoczesne oprogramowanie do wag samochodowych, które może być używane zarówno z nowymi jak i będącymi już w użytkowaniu wagami samochodowych, niezależnie od marki. Umożliwia stworzenie niezależnego od lokalizacji centrum zarządzania wieloma wagami samochodowymi, poprawiając jakość, spójność i przejrzystość procesu ważenia. One Cloud firmy Tamtron umożliwia łączenie danych pochodzących z ważeń na wagach samochodowych z danymi pochodzącymi z wag mobilnych oraz ich integrację z innymi systemami firmy.

Dlaczego warto wybrać wagi oparte na chmurze One Scalex zamiast tradycyjnych?

 • Istotne dla użytkownika dane z ważeń dostępne podczas całego procesu w czasie rzeczywistym
 • Oprogramowanie oparte na przeglądarce jest zawsze gotowe do użycia, z krótszymi przestojami w trakcie procesu(użytkowania).
 • Brak potrzeby używania dodatkowych urządzeń przy wadze do wprowadzania danych, ponieważ oprogramowanie jest obsługiwane przez użytkowników na urządzeniach mobilnych i standardowych komputerach PC.
 • Możliwość podłączenia zarówno do używanych, jak i nowych wag samochodowych, niezależnie od producenta.
 • Bezproblemowa integracja danych z ważeń i zarządzaniem ważeniami ze standardowym oprogramowaniem ERP, fakturowaniem i zarządzaniem magazynem.
 • Możliwość użytkowania jako samodzielne oprogramowanie kontrolujące wszystkie wagi samochodowe.
Pobierz broszurę One Scalex

OPIS SYSTEMU ONE SCALEX

FUNKCJE

One Scalex to nowoczesne oprogramowanie do wag samochodowych, które może być używane z nowymi lub zmodernizowanymi wagami samochodowymi dowolnego producenta.

Uruchomienie systemu możliwe jest po podłączeniu modułu IOT do istniejącego (lub nowego) miernika wagowego.

Moduł IOT przesyła dane z ważeń do usługi w chmurze Tamtron One Cloud.

One Scalex - Cloud based Truck Scale software

MODUŁ KIEROWCY

 • Kierowca ciężarówki korzysta z modułu oprogramowania dla kierowców, logując się na poprzez przeglądarkę internetową z własnego smartfona lub zainstalowanego przenośnego PC zainstalowanego w ciężarówce.
 • Podczas ważenia kierowca może pozostać w kabinie ciężarówki.

MODUŁ OPERATORA

 • Operator używa modułu oprogramowania dla operatorów, logując się na poprzez przeglądarkę internetową zwykle z komputera PC.
 • Oprogramowanie oparte o architekturę www umożliwia operatorowi pracę z wieloma wagami, także z wielu miejsc.
 • Operator może również korzystać z tego modułu z np. tabletu i robić zdjęcia ładunku, tak więc może on również pracować jako kontroler ładunku.

MODUŁ KONTROLERA ŁADUNKU

 • Kontrolerzy ładunku biorą udział w rozładunku ciężarówek i kontrolują rodzaj materiału na ciężarówce.
 • Kontroler ładunku korzysta z oprogramowania dla kontrolerów, logując się poprzez przeglądarkę internetową z własnego smartfona. Może on modyfikować dane ważenia, np. dodając zdjęcia, zmieniając rodzaj materiału lub dodając dodatkowe dane do ważenia.

MODUŁ ZARZĄDZANIA

 • Raportowanie jest tworzone głównie przez klienta w oparciu o system ERP.
 • Podstawowe raportowanie jest również dostępne w One Cloud.
 • Zarządzający mogą również korzystać z tego modułu oprogramowania na swoich smartfonach, aby zobaczyć dane z ważeń ciężarówek na terenie zakładu.

PODSTAWOWY PROCES WAŻENIA

ZALETY DLA

KIEROWCY CIĘŻARÓWKI

 • Zarządza ważeniem i śledzi dane ważeń za pomocą własnego urządzenia (smartfonu lub tabletu zainstalowanego w ciężarówce)
 • Cyfrowy proces ważenia umożliwia dostęp do wszystkich kwitów ważenia w formie cyfrowej
 • Formularz reklamacyjny dostępny również z własnym urządzeniem

KONTROLERA ŁADUNKU

 • Dostęp do danych z ważeń w każdym miejscu za pomocą urządzenia mobilnego
 • Łatwy sposób na dodanie informacji o sprawdzanym ładunku (notatki, ostrzeżenia, dodatkowe opłaty) oraz zdjęć związanych z ważeniem
 • Podgląd ciężarówek na terenie zakładu w czasie rzeczywistym

 

One Scalex - Cloud based Truck Scale software

OPERATORA

 • Operator może wykorzystywać różne urządzenia do obsługi oprogramowania (komputer w pomieszczeniu obsługi wagi, własny smartfon lub tablet)
 • Ograniczenie pracy manualnej
 • Poprawa przepływu informacji między operatorem, personelem w na terenie zakładu i zarządzającym

ZARZĄDZAJĄCYCH

 • Nowoczesne narzędzie ograniczające liczbę błędów i pracę manualną związane z raportowaniem i fakturowaniem
 • Wszechstronne raporty dla klientów i własnej firmy
 • Automatyczny transfer danych z ważeń do systemu ERP

KORZYŚCI

POPRAWA PRZEPŁYWU INFORMACJI

 • Lepszy przepływ danych między różnymi systemami ogranicza konieczność ręcznego wprowadzania danych
 • Automatyczny transfer danych do ERP eliminuje potrzebę ręcznej kontroli
 • Dane zawsze dostępne w czasie rzeczywistym
 • Indywidualne uprawnienia dla różnych grup użytkowników

UŁATWIENIE CODZIENNYCH CZYNNOŚCI

 • Zdalny dostęp do danych z ważeń (przez urządzenia mobilne)
 • Nowe rozwiązanie zmierzające w kierunku pełnej cyfryzacji, eliminując w ten sposób papierowe paragony i formularze reklamacyjne
 • Zwiększone bezpieczeństwo, ponieważ kierowca może prowadzić proces ważenia z wnętrza pojazdu
 • Lepsze wsparcie dzięki zdalnemu dostępowi
 • Automatyczne aktualizacje oprogramowania. Używana zawsze najnowsza wersja oprogramowania.
 • Możliwa praca w trybie offline

WARTOŚCI BIZNESOWE

 • Mniej sprzętu ze względu na mobilne użytkowanie, zmniejszone koszty zakupu i utrzymania
 • Możliwość stworzenia niezależnego od lokalizacji centrum kontroli dla wielu wag samochodowych
 • Możliwość całodobowej pracy bez personelu
 • Poprawa jakości, jednorodności i identyfikowalności(przejrzystość)
 • One Cloud łączy dane z ważeń na wagach samochodowych z danymi z wag mobilnych, platformowych itp.
 • Usługa cyfrowa ze stałą miesięczną opłatą

Aby uzyskać więcej informacji prosimy zostawić swoje dane kontaktowe poniżej!

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.