DO DOKŁADNEGO I RZETELNEGO WAŻENIA W MIEJSCU ODBIORU

Wagi Tamtron One Power Truck są montowane na pojazdach i umożliwiają ważenie ładunku bez przerw i dodatkowych procesów. Dane z ważeń mogą służyć jako podstawa do fakturowania, ponieważ wagi Tamtron One Power Truck posiadają dopuszczenie do rozliczeń handlowych. Czujniki wagowe są zamontowane pomiędzy podwoziem a nadwoziem, co sprawia, że waga jest bardzo wytrzymała i odporna na trudne warunki, w jakich pracują pojazdy. Nowoczesny terminal wagowy One sprawia, że waga jest łatwa w użytkowaniu.

Zalety Tamtron One Power Truck

  • Dokładne wyniki ważenia, 0,5-2,0%
  • Zatwierdzenie do rozliczeń handlowych
  • Dane z ważeń mogą być przesyłane do serwera w chmurze lub, poprzez integrację, do systemu ERP lub innego system
  • Łatwa w montażu
  • Niskie koszty utrzymania
  • Nowoczesny terminal wagowy Tamtron One

Wagi Tamtron One Power Truck są łatwe w montażu i mogą być instalowane na każdym pojeździe, niezależnie od marki. Po zamontowaniu system ważący wymaga bardzo niewielkiej konserwacji.

Pobierz broszurę dotyczącą wagi One Power Truck

WIELOFUNKCYJNE ROZWIĄZANIE WAŻĄCE

Tamtron One Power Truck może być używana do ważenia ładunków w wielu różnych zastosowaniach. System może być montowany w fazie zabudowy na samochodach ciężarowych oraz przyczepach, również specjalistycznych. Po zamontowaniu w pojeździe waga One Power Truck umożliwia ważenie ładunku bez przerw i dodatkowych procesów.

Dane z ważeń wszystkich wag One Power Truck są dostępne w usługach chmurowych Tamtron lub mogą być integrowane z własnymi systemami klienta. Dane z ważeń zebrane w punkcie odbioru mogą służyć jako podstawa do fakturowania, ponieważ wagi Tamtron One Power Truck posiadają zatwierdzenie do rozliczeń handlowych.

APLIKACJE:

Waga One Power Truck może być wykorzystywana w pojazdach do przewozu odpadów i recyklingu oraz w transporcie żywego inwentarza. Również w specjalistycznych naczepach tzw. translifterach, które są używane w przemyśle ciężkim i portach, na przykład do transportu kręgów stalowych. Oprócz tego, One Power Truck nadaje się do wielu innych zastosowań – poproś dział sprzedaży Tamtron o więcej informacji

1. ŁATWA W INSTALACJI

Wagę Tamtron One Power Truck można zainstalować podczas budowaniu pojazdu. Czujniki wagowe są montowane między podwoziem a nadwoziem, co sprawia, że rozwiązanie ważące jest bardzo wytrzymałe i może wytrzymać wymagające warunki, w których pracują pojazdy. Rozwiązanie One Power Truck zostało zaprojektowane tak, aby prace montażowe były łatwe.

2. MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA

W zależności od konstrukcji pojazdu zazwyczaj używa się 4 lub 6 tensometrów , ale w razie potrzeby można użyć ich więcej. Tamtron One Power Truck można łatwo dostosować do potrzeb klienta. Eksperci Tamtron pomogą w doborze odpowiedniego typu i ilości czujników tensometrycznych. Niezbędna jest ścisła współpraca z producentami nadwozi i/lub konstruktorami ram, a instalację czujników tensometrycznych należy rozważyć na etapie projektowania.

3. KOMPENSACJA PRZECHYŁU I ŁATWE TAROWANIE, UMOŻLIWIAJĄ WAŻENIE NETTO

Waga Tamtron One Power Truck z kompensacją przechyłu zapewnia dokładne ważenie, nawet gdy warunki ważenia są wymagające, a powierzchnia, na której stoi pojazd, nie jest całkowicie płaska. Ponadto waga łatwo się taruje, co umożliwia specyficzne wymogi ważenia.

4. ZATWIERDZONA DO ROZLICZEŃ HANDLOWYCH

Waga Tamtron One Power Truck została zaprojektowana z myślą o spełnieniu wysokich wymagań dotyczących wydajności i niezawodności w ciężkich warunkach eksploatacyjnych. Ta homologowana waga spełnia również wymagania przepisów prawnych dotyczących handlu.

ZARZĄDZANIE DANYMI Z WAŻEŃ

Informacje o ważeniu zebrane w pamięci pokładowej wagi Tamtron One Power Truck mogą być drukowane przy każdym ważeniu lub przesyłane do wykorzystania w działalności biznesowej przez USB, usługę w chmurze lub integrację bezpośrednio z systemem ERP lub innym systemem. Dzięki elektronicznemu przekazywaniu informacji zamówienia mogą być przesyłane bezpośrednio na wagę i potwierdzane jako zrealizowane przez wagę, co umożliwia wystawienie faktury bezpośrednio po ważeniu. Zoptymalizowane ładunki i informacje dotyczące przekazywanych ilości, materiałów i harmonogramów sprawiają, że biznes jest bardziej wydajny i zapewnia przejrzystość procesów, dając narzędzia do optymalnego generowania zysków. Dzięki tym informacjom miejsca pracy mogą być zoptymalizowane tak, aby były jak najbardziej płynne i wydajne, a raportowanie między współpracującymi partnerami staje się łatwiejsze.

MODELE WAG TAMTRON ONE POWER

Wszystkie modele One Power Truck zapisują informacje o ważeniach w pamięci dziennika, a ważne informacje, takie jak nazwy klientów i materiałów, można zapisać w pamięci wagi. Podstawowe modele One Power 100, One Power 150 i One Power 200 nie są wyposażone w funkcję bezprzewodowego przesyłania danych, ale można je łatwo rozbudować do bardziej zaawansowanego modelu One Power 300 w dowolnym momencie.