Weigh to know

Bardziej produktywny biznes, wydajniejsze procesy, łatwiejsze fakturowanie i szybszy przepływ pracy. Znamy się na ważeniu.

Dzięki naszym wagom możesz szybko uzyskać dokładne wyniki ważenia. Ale to dopiero początek — zaawansowane usługi chmury danych i głębokie doświadczenie w branży ważenia otwierają nowe możliwości w prowadzenie dochodowej działalności.

Informacja jest największą wartością dla firm – jest podstawą fakturowania, sposobem na usprawnienie działalności i odpowiedzią na coraz większe wymagania regulacyjne i środowiskowe. Od dziesięcioleci ważenie jest jednym z najłatwiejszych sposobów na pozyskanie informacji
Przewodniczący Rady Dyrektorów Tamtron

Dekady doświadczenia w branży wagowej

Od 1972 roku Tamtron produkuje najbardziej wszechstronne rozwiązania wagowe na rynku. Wspieranie biznesu naszych klientów i bycie ich aktywnym partnerem było od samego początku podstawą naszej działalności. W ciągu 50 lat działalności zainstalowaliśmy ponad 6000 wag i obsłużyliśmy prawie 3000 klientów poprzez usługi w chmurze na całym świecie. Jest to dobitny wskaźnik użyteczności naszych rozwiązań wagowych, zorientowania naszych działań na klienta oraz naszej wiedzy w branży ważenia.

Nasza oferta obejmuje szeroką gamę rozwiązań wagowych dla różnych przemysłów i ich potrzeb. Znajomość przepisów związanych z ważeniem oraz zrozumienie działalności, procesów i otoczenia biznesowego naszych klientów są podstawą wszystkiego, co robimy.

Ważenie oparte na potrzebach klienta

Chcemy oszczędzić czas i wysiłek naszych klientów oraz ułatwić im codzienne życie poprzez projektowanie naszych rozwiązań wagowych w taki sposób aby dane dotyczące ważenia były rejestrowane podczas przenoszenia ładunków i standardowej pracy maszyn. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom dane z ważenia są natychmiast przesyłane do chmury, dzięki czemu są natychmiast dostępne w całej organizacji.

Rozwiązania Tamtron odzwierciedlają wieloletnie doświadczenie, długą i ścisłą współpracę z naszymi partnerami i kluczowymi klientami oraz rozległą wiedzę specjalistyczną, która łączy umiejętności mechaniczne i informatyczne z wiedzą produkcyjną i logistyczną. W ten sposób pomagamy naszym klientom zbierać i zarządzać danymi z ważenia w odpowiednim czasie i w ramach ich codziennych operacji.

System ważenia wymaga szerokiego zakresu wiedzy

Ważenie, a przede wszystkim stały rozwój, produkcja, montaż, legalizacja i konserwacja systemów ważenia wymagają wielodyscyplinarnej wiedzy specjalistycznej. Nasze rozwiązania w zakresie ważenia są tworzone z wykorzystaniem głębokiej wiedzy w zakresie inżynierii mechanicznej i elektrycznej, projektowania interfejsów użytkownika, usług chmurowych SaaS, integracji systemów informatycznych, a także przepisów dotyczących ważenia i danych pomiarowych. Przede wszystkim rozumiemy procesy biznesowe naszych klientów, środowisko operacyjne oraz sprzęt, którego używają w swojej działalności. Ta wiedza stanowi solidną podstawę dla naszych rozwiązań w zakresie ważenia, które zaprojektowaliśmy, aby jak najlepiej służyć naszym klientom i pomóc im w przekształceniu ważonych kilogramów w bardziej dochodowy biznes.

Ważenie handlowe umożliwia wykorzystanie danych z ważenia w procesie fakturowania. Aby waga mogła być używana do ważenia handlowego musi być zalegalizowana i sprawdzona zgodnie z wymogami metrologicznymi. Nasze wagu posiadają niezbędne atesty. Możemy również pomóc naszym klientom we wszystkich niezbędnych procesach legalizacyjnych.

one Cloud

Zarządzanie danymi ważenia

Dokładne informacje z ważenia dostępne w czasie rzeczywistym są istotną częścią codziennych działań naszych klientów. Informacje muszą być wiarygodne, dokładne i generowane w ramach codziennych procesów firmy. Dzięki naszym rozwiązaniom pracujesz bez przerw i przestojów.

Rozwiązania wagowe można połączyć z łatwą w użyciu usługą mScales firmy Tamtron, która (między innymi) umożliwia szybkie wsparcie, narzędzia diagnostyczne i zdalne aktualizacje. Nawet w najtrudniejszych sytuacjach wspieramy Cię szybko i elastycznie – a Twoja praca może być kontynuowana bezproblemowo.

Dzięki raportowaniu i analizie możesz usprawnić i zoptymalizować przepływy materiałów, produkcję, zasoby ludzkie, wykorzystanie floty i procesy biznesowe Twojej firmy. Dane z ważenia są przesyłane w czasie rzeczywistym do chmury mScales, gdzie mogą być zarządzane jako takie lub zintegrowane z systemami ERP, TOS, fakturowaniem lub innymi systemami klienta.

Nasze rozwiązania wspierają wszystkie strony zaangażowane w biznes. Wiarygodne i dokładne dane z ważenia pomagają korzystać z szybszego przepływu pracy, bardziej przejrzystego handlu i biznesu oraz znacznych oszczędności kosztów.

Nasza usługa w chmurze zapewnia narzędzia do wszechstronnego zarządzania, raportowania i analizy danych ważenia.

  • Usługa w chmurze jest bezpieczna i łatwa w użyciu.
  • Informacje z ważenia są automatycznie przesyłane z wagi na serwer.
  • Raportowanie jest przejrzyste i bezproblemowe dla wszystkich zaangażowanych stron.
  • Poszczególnym użytkownikom można przypisać różne uprawnienia.
  • Możliwy jest import danych ważenia z wielu różnych źródeł. Na przykład w porcie przeładunkowym można połączyć wagę w wozie kontenerowym, wóz bramowy i wagę samochodową.