Oświadczenie dot. polityki prywatności

Tamtron S.A. (później Tamtron) zobowiązuje się szanować i chronić prywatność i dane osobowe użytkowników. Tamtron przetwarza dane osobowe zgodnie z europejskimi zasadami o ochronie danych osobowych.

Updated 16.1.2024 

Informacje o administratorze danych:

Nazwa firmy: Tamtron Oyj 

Adres: Vestonkatu 11, 33580 Tampere (Finland)

Tel: +358 3 3143 5000 

email: weighing@tamtron.com

1 BAZA DANYCH DO ZARZĄDANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Tamtron wykorzystuje bazę danych do zarządzania relacjami z klientami (CRM) i śledzenia naszych działań sprzedażowych i marketingowych. Bazy danych CRM Tamtron obejmują:

 • dane osobowe przedstawicieli naszych klientów, potencjalnych klientów i innych firm, z którymi Tamtron utrzymuje relacje biznesowe lub chce je rozwijać
 • dane osobowe klientów lub użytkowników końcowych klientów Tamtron, którzy kontaktują się z Tamtron w sprawie rozwiązań ważenia
 • dane osobowe związane z zewnętrznymi interesariuszami, którymi Tamtron jest zainteresowany w celu dostarczenia ogólnych informacji o Tamtron i jego działalności.

 

1.1 ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z systemem CRM zbierane i przetwarzane są następujące informacje:

 • imię i nazwisko
 • informacje organizacyjne i dane kontaktowe
 • stanowisko i dane kontaktowe (e-mail i numer telefonu)
 • inne przekazane nam informacje (np. opinie klientów, rejestracja na wydarzenie i subskrypcja newslettera)
 • adres IP
 • ewentualne inne informacje istotne dla relacji biznesowych.
 • Dane te, są dalej nazywane „danymi osobowymi”. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane, określane są jako „podmioty danych”.

1.2 CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH

Tamtron przetwarza dane osobowe w celu usprawnienia działalności, wspierania działań sprzedażowych, zarządzania dostawami, usługami konserwacyjnymi i fakturowania, kontaktowania się z klientami w celu zarządzania umowami i marketingu oraz w inny sposób utrzymywania relacji z klientem. Tamtron może również wykorzystywać dane do obsługi incydentów i roszczeń, a także zapewniać pomoc na żądanie klienta. Tamtron może również kontaktować się z osobami, których dane posiada, w celu przeprowadzenia ankiet.

Dane osobowe są gromadzone przede wszystkim w kontekście zarządzania i realizacji relacji z klientem. Dane te obejmują również informacje, które dana osoba zdecyduje się nam przekazać (np. zapis na organizowane przez nas wydarzenie, zapis do naszego newslettera lub kiedy odwiedzana jest nasza strona internetowa).

1.3 ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH I OKRES PRZECHOWYWANIA

Dane osobowe zostały otrzymane bezpośrednio od klientów lub uzyskane w związku z korzystaniem przez nich z produktów i usług Tamtron. Dane osobowe mogą również pochodzić od przedstawicieli Tamtron na podstawie ich interakcji biznesowych z osobami, których dane dotyczą. W niektórych przypadkach Tamtron może gromadzić dane osobowe z rejestrów publicznych i innych wiarygodnych źródeł zewnętrznych.

Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Tamtron regularnie sprawdza konieczność przechowywania danych i usuwa wszelkie dane, gdy nie są już potrzebne do celów wymienionych w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

2. POLITYKA COOKIES

Tamtron używa plików cookie i innych podobnych technologii na swojej stronie internetowej pod adresem tamtrongroup.com. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim urządzeniu podczas odwiedzania lub korzystania z naszej strony internetowej. Umożliwiają one m.in. zbieranie danych o tym, jak korzystasz z naszego serwisu, a także zapamiętywanie Twoich preferencji i działań na stronie. Pliki cookies i zbierane za ich pomocą dane służą do ułatwienia korzystania z naszego serwisu oraz monitorowania, analizy i poprawy użyteczności i korzystania z serwisu.

Cookies zawierają unikalny identyfikator (UID), taki jak losowo utworzony numer, który umożliwia identyfikację Twojego urządzenia. Nawet jeśli Twoje urządzenie można zidentyfikować za pomocą plików cookie, pliki cookie zazwyczaj nie umożliwiają identyfikacji użytkowników naszej witryny bez pewnych dodatkowych informacji. Jednak niektóre strony trzecie, które używają plików cookie na naszej stronie internetowej, takie jak Facebook, mogą łączyć UID zawarty w pliku cookie z odpowiednim użytkownikiem Facebooka, jeśli użytkownik odwiedzający naszą stronę posiada konto użytkownika Facebooka.

Jak wyjaśniono bardziej szczegółowo poniżej, niektóre pliki cookie używane w witrynie tamtrongroup.com są niezbędne, aby umożliwić korzystanie z pewnych funkcjonalności, a także poprawić wydajność lub komfort korzystania z naszej witryny. Niektóre pliki cookie używamy w celu dostarczenia ukierunkowanego marketingu cyfrowego w naszej lub innych witrynach.

Podczas odwiedzania naszej witryny internetowej, Tamtron i/lub zewnętrzni dostawcy usług, tacy jak Google lub Facebook, mogą umieszczać pliki cookie na Twoim urządzeniu.

 

2.1 DANE ZBIERANE PRZEZ COOKIES

Tamtron i zewnętrzni dostawcy usług gromadzą za pomocą plików cookie w szczególności następujące informacje:

 • adres IP
 • czas wejścia na stronę internetową
 • strona internetowa, przez którą weszliście na naszą stronę internetową
 • strona przez która jest wykonywane wejście na naszą witrynę
 • typ przeglądarki (np. Internet Explorer, Firefox)
 • położenie geograficzne.

 

2.2 COOKIES UŻYTE NA TAMTRONGROUP.COM

 • Google Analytics. Korzystamy z Google Analytics w celu monitorowania naszej strony internetowej. Google może umieszczać pliki cookies na Twoim urządzeniu jak również może mieć dostęp do nich i gromadzonych przez nie danych. Przeczytaj więcej na temat plików cookies Google Analytics i ich daty wygaśnięcia tutaj oraz ogólnie o usługach Google tutaj.
 • HubSpot. Wykorzystujemy HubSpot do monitorowania użytkowników, funkcjonalności formularzy dostępnych na naszej stronie oraz automatyzacji marketingu. HubSpot umieszcza pliki cookies na Twoim urządzeniu, jak również może mieć dostęp do nich i do gromadzonych przez nie danych. Przeczytaj więcej o plikach cookies HubSpot, w tym o dacie ich wygaśnięcia tutaj.
 • Facebook. Używamy Facebooka w celu udostępnienia zawartości naszej witryny na stronie profilowej użytkownika Facebooka, a także monitorowania użytkowników na naszej stronie internetowej. Facebook może umieszczać pliki cookies na Twoim urządzeniu jak również może mieć dostęp do tych plików i gromadzonych przez nie danych. Facebook wykorzystuje te dane do świadczenia usług analitycznych i kierowania marketingu cyfrowego. Przeczytaj więcej o plikach cookie Facebooka tutaj.
 • LinkedIn. Używamy LinkedIn w celu udostępnienia zawartości naszej witryny na stronie profilowej użytkownika oraz monitorowania użytkowników na naszej stronie internetowej. Przeczytaj więcej o plikach cookie LinkedIn tutaj.

2.3 JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES

Jeśli wyraziłeś zgodę na zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu i chcesz ją teraz wycofać, to możesz to zrobić korzystając z tego linku. Nie możesz wyłączyć plików cookies, które są niezbędne do korzystania z serwisu. Jeśli nie chcesz, aby strony trzecie zbierały od Ciebie informacje w celach reklamy ukierunkowanej, możesz zrezygnować z nich za pośrednictwem https://www.youronlinechoices.eu i/lub https://www.aboutads.info/choices.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies, ale jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zalecamy zmianę ustawień przeglądarki, tak aby przeglądarka blokowała je automatycznie lub wyświetlała ostrzeżenie przed ich zapisaniem, a także usuwała wszystkie pliki cookies już zapisane na Twoim urządzeniu.

Więcej informacji o tym, jak skonfigurować ustawienia związane z zarządzaniem plikami cookies znajdziesz w instrukcji obsługi swojej przeglądarki.

Należy pamiętać, że zablokowanie wszystkich plików cookies może wpłynąć na korzystanie z naszej strony internetowej i uniemożliwić korzystanie z niektórych jej funkcjonalności.

3. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Tamtron wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do wewnętrznych celów biznesowych i nie przekazuje ich żadnym podmiotom zewnętrznym. Niektóre dane osobowe mogą być dostępne i przetwarzane przez spółki zależne, podwykonawców i innych usługodawców Tamtron, w zakresie powyższych celów.

Dane mogą być przekazywane podmiotom w ramach Grupy Tamtron oraz jej partnerom, podmiotom stowarzyszonym i podwykonawcom w celach wymienionych w Sekcji 3 lub na żądania klientów. Takie transfery mogą obejmować transfery poza Europejski Obszar Gospodarczy lub poza kraj, w którym przekazano dane osobowe. W przypadku przekazywania danych poza UE/EOG przekazywanie odbywa się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej lub innego mechanizmu przekazywania dozwolonego przepisami prawa. W każdym przypadku Tamtron zawsze zapewni, że dane osobowe są odpowiednio chronione, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

4 AKTUALIZACJE DO OŚWIADCZENIA O PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH

Tamtron regularnie sprawdza swoją politykę prywatności i umieszcza wszelkie aktualizacje na swojej stronie internetowej. Tamtron aktualizuje niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności w przypadku zmian w przetwarzaniu danych osobowych w obowiązujących przepisach, o których musimy poinformować użytkowników naszej strony internetowej. Ponadto możemy aktualizować niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności i politykę dotyczącą plików cookies, gdy rozwijamy naszą witrynę, usługi lub działalność biznesową. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, nie możemy osobiście informować użytkowników naszego serwisu o zmianach, jakie wprowadziliśmy w naszej polityce plików cookies. Dlatego zalecamy od czasu do czasu zapoznanie się z niniejszą polityką.

Najnowsza wersja oświadczenia o ochronie prywatności jest dostępna na tej stronie. To oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zaktualizowane w styczniu 2022 r.

5 PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Tamtron dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że każdy użytkownik może skorzystać ze swoich praw w zakresie przetwarzania danych osobowych. Osoby, których dane dotyczą, mogą w dowolnym momencie skontaktować się z Tamtron i zażądać dostępu do swoich danych osobowych. Tamtron sprostuje lub usunie wszelkie niekompletne, niedokładne lub nieaktualne dane osobowe na żądanie osób, których dane dotyczą.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów lokalnych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

 • żądania usunięcia danych osobowych i bycia zapomnianym, gdy jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i naszymi kryteriami przechowywania
 • żądanie ograniczenia wykorzystania danych osobowych
 • sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądanie przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • złożenia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych, jeśli Tamtron przetwarzał dane osobowe z naruszeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych.

6 SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej Polityki prywatności lub plików cookies, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej tamtron.odo@tamtron.pl, a my skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.