Dynamiczne wagi kolejowe Tamtron Trapper

Nasze dynamiczne wagi kolejowe Tamtron Trapper są najlepszym na rynku systemem ważącym, który został zatwierdzony do użytku komercyjnego. Huty, przewoźnicy kolejowi i rafinerie ropy naftowej na całym świecie polegają na ich doskonałej dokładności. Wagi kolejowe tego systemu ułatwiają rozliczenia handlowe, akcyzowe i sprawdzają się wszędzie tam, gdzie trzeba polegać na rozwiązaniach pracujących w najwyższej klasie dokładności.

Podstawowe zalety dynamicznych wag kolejowych Tamtron Trapper:

najwyższa klasa dokładności według unijnej dyrektywy MID o jakości pomiarów,
możliwość ważenia wagonów w ruchu, jak i stojących,
możliwość ważenia w ruchu wagonów z płynami,
szybki montaż, bez konieczności skomplikowanych prac torowych,
wysoka jakość potwierdzona opiniami po ponad 500 dostawach na świecie w ciągu 30 lat.

Karta katalogowa

WAGI KOLEJOWE – NAJDOKŁADNIEJSZE WAŻENIE I PEŁNE BEZPIECZEŃSTWO
Wagi kolejowe Tamtron Trapper są przeznaczone do ważenia składów i wagonów zarówno stojących, jak i będących w ruchu. Optymalną dokładność osiągają, gdy stojący skład ważony jest wagon po wagonie. Nasz system sprawdza się także podczas ważenia w ruchu, a dzięki kompensacji przesunięcia środka ciężkości może ważyć również jadące wagony z produktami płynnymi.

Nasza waga kolejowa zawiera również funkcje zwiększające bezpieczeństwo, takie jak alarm przeciążenia i nierównomiernego rozmieszczenia ładunku, które mogą być wywołane przez błędy w załadunku odnoszące się do poszczególnych wózków lub rozmieszczenia obciążenia. Po przekroczeniu ustalonych limitów alarmy są sygnalizowane zgodnie z normami klienta – sygnałem dźwiękowym lub wiadomością tekstową. Możliwe jest także ważenie kontenerów przewożonych koleją, choć dla tego typu ładunków polecamy specjalistyczne rozwiązania naszej firmy.

 

ZARZĄDZANIE DANYMI Z WAŻEŃ
Nasi Klienci sami decydują, jaki format pliku z danymi po ważeniu na wadze kolejowej Tamtron Trapper będą dostawać. Mogą otrzymywać je za pośrednictwem internetu jako pliki xml lub txt. Możliwa jest także integracja z systemem zarządzanie przedsiębiorstwem ERP. Ich niezawodność i bezpieczeństwo można zwiększyć poprzez dodatkowe opcje – identyfikację wagonu czy opis funkcji. Nasze wagi kolejowe rejestrują numerów wagonów i łączą je z wynikami ważenia. Pozwala to uniknąć pomyłek na listach pociągów np. po odłączeniu wagonów po drodze.

 

WAGA KOLEJOWA – ROZWIĄZANIE DOSTOSOWANE DO POTRZEB KLIENTA
Tamtron Traper to waga kolejowa, która jest dostosowana do szczególnych potrzeb klientów i może realizować wszystkie wymagania związane z ważeniem pociągów. Dostawy naszych systemów zawsze są zaprojektowane specjalnie dla konkretnego odbiorcy. Na końcową konfigurację wagi kolejowej wpływa wiele czynników, takich jak długości wagonów, odległości między wózkami i rodzaje przewożonych materiałów. Jednak klientowi zawsze dostarczamy system przystosowany do indywidualnych wymagań – warunków środowiska pracy, długości ważonych jednostek, czy ich funkcji. Negocjujemy także cenę. Klientom posiadającym różne środki transportu oferujemy także wagi samochodowe lub inne.

 

SZYBKA INSTALACJA UMOŻLIWIA NIEMAL NIEPRZERWANĄ PRODUKCJĘ
Waga kolejowa Tamtron Trapper jest zainstalowana bezpośrednio na podsypce żwirowej, a pomosty wagowe montowane są z taką samą elastycznością, jak reszta torowiska. Umożliwia to bardzo dokładne ważenie. Nie ma potrzeby także realizowania prac torowych na dużą skalę, dzięki czemu montaż jest szybki i umożliwia niemal nieprzerwany transport.

Czujniki tensometryczne są umieszczone wewnątrz mechanizmu wagi kolejowej. Dzięki takiej konstrukcji, system ważący Tamtron Trapper działa niezawodnie nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych – od ostrych zim na północy po tropikalne, gorące i wilgotne lata na południu.

Tamtron Trapper Railway Weighing system