Porty

Dokładne i niezawodne ważenie kontenerów jest ważnym elementem bezpieczeństwa na morzu. Firma Tamtron wprowadziła wagę do wozów kontenerowych, wagę do wózków widłowych Scalift oraz całą rodzinę produktów wag pomostowych, które są zgodne z nowymi przepisami SOLAS. Ułatwiają one uzyskanie wymaganych informacji o zweryfikowanej masie brutto (VGM) podczas transportu kontenerów i operacji rozładunkowych.

Oprócz poprawy bezpieczeństwa nasze wagi zwiększają również wydajność w operacjach przeładunkowych wykonywanych w portach. Dane z ważenia uzupełnione o VGM oraz ID można przesyłać do systemów TOS, ERP lub innych poprzez ich integrację z naszymi rozwiązaniami wagowymi. Informacjami z ważenia można również zarządzać za pomocą naszych usług chmurowych (Tamtron Cloud), które umożliwiają łączenie danych ze wszystkich wag Tamtron w Twoim porcie.Sprawia to, żeich analizowanie w czasie rzeczywistym staje się prostsze.

KORZYŚCI Z WYKORZYSTANIA NASZYCH PRODUKTÓW

  • Obsługa wielu punktów przeładunkowych z poziomu jednego miejsca
  • Brak przerw w przepływie pracy
  • Większa przejrzystość, dokładność i bezpieczeństwo w istniejących procesach biznesowych
  • Dostęp w czasie rzeczywistym do informacji, raportów i aktualnie trwających operacji
  • System dostosowany do istniejących przepisów, którego wdrożenie odbywa się bez uszczerbku dla wydajności operacji przeładunkowych
Ports-tamtron
Video for container weighing:

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.

Video container handling and cloud services:

In order to play the video, you need to accept marketing cookies. Click here.