USŁUGI LEGALIZACYJNE

ZAPEWNIJ DOKŁADNOŚĆ I ZGODNOŚĆ SWOICH URZĄDZEŃ WAGOWYCH

Przemysł wagowy ma swoje własne przepisy legislacyjne. Prawa te wyznaczają pewne ramy w zakresie użytkowania wag. Ogólnie rzecz biorąc, waga podczas montażu musi być zalegalizowana i zweryfikowana zgodnie z przepisami prawa. Wagi muszą być poddawane weryfikacji od 1 do 3 lat aby upewnić się, że nadal ważą zgodnie z przyjętymi normami.

Kompleksowe usługi legalizacyjne naszej firmy zapewniają, że wyniki ważenia są dokładne, a wagi nadają się do użytku komercyjnego. Posiadamy uprawnienia do wykonywania ustawowych legalizacji pierwotnych jak również legalizacji okresowych, które przeprowadzimy we współpracy z lokalnymi urzędami.

Świadczymy usługi legalizacji pierwotnej i okresowej bezpośrednio do klienta – tam, gdzie znajdują się maszyny załadowcze i stanowiska ważenia. W razie potrzeby możemy wykonać czynności przeglądowe i konserwacyjne oraz dokonać aktualizacji oprogramowania w związku przeprowadzanymi legalizacjami.