Tamtron Scalex Wild - system do detekcji uszkodzeń kół i ważenia

Detektor Dynamicznych Obciążeń Zestawów Kołowych może być stosowany do wykrywania problemów, takich jak płaskie miejsca spowodowane zablokowaniem hamulców, a także uszkodzeń spowodowanych przez  wady i zmęczenie materiału, zagrażające bezpieczeństwu na kolei. Scalex WILD działa również jako niezwykle dokładna waga, ważąca poszczególne koła, osie, wózki i wagony oraz wykrywająca nierównomierne rozmieszczenie ładunku.

Ten kolejowy system ważenia został zatwierdzony do rozliczeń handlowych zgodnie z europejską dyrektywą

  • System pomiarowy do detekcji uszkodzeń zestawów kołowych
  • Działa także jako niezwykle dokładna waga kolejowa do ważenia kół, osi, wózków i całych wagonów
  • Wykrywa także nieprawidłowe rozmieszczenia obciążenia
  • Pomiar możliwy przy prędkościach od 10–250 km/h
  • Dynamiczne ważenie wagonów i pociągów do rozliczeń handlowych w zakresie prędkości 10-120 km/h
Karta katalogowa

POMIAR OBCIĄŻEŃ DYNAMICZNYCH KÓŁ POPRAWIA BEZPIECZEŃSTWO I ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

Dzieki monitorowaniu sił oddziałujących przez zestawy kołowe na szyny Scalex WILD wykrywa wady kół, które mogą uszkodzić zarówno tabor jak i infrastrukturę kolejową. Układ pomiarowy poprawia bezpieczeństwo, ponieważ uszkodzeniom spowodowanym wadami powierzchni tocznej kół można zapobiec poprzez odpowiednio wcześniejsze zatrzymanie wadliwych wagonów. Dzięki temu infrastruktura pozostanie w dobrym stanie, co również ma ogromny wpływ na koszty.

Gdy ustawione limity alarmowe zostaną przekroczone Scalex WILD generuje automatycznie alarm. Układ pomiarowy wskazuje, w którym wagonie znajduje się koło (-a), które wywołały alarm. Alarmy są sygnalizowane zgodnie z potrzebami klienta, na przykład wiadomością SMS lub email. Po pojawieniu się alarmu, kontroler ruchu może podjąć niezbędne kroki, aby zatrzymać pociąg lub zmniejszyć jego prędkość w celu zminimalizowania zagrożeń i szkód. Różne poziomy ostrzegawcze pozwalają kontrolerowi ruchu reagować odpowiednio do każdego poziomu alarmu.

 

WYSOCE PRECYZYJNE WYNIKI POMIARÓW

Scalex WILD charakteryzuje się bardzo wysoką częstotliwością pomiarową. System mierzy każde koło wagonu podczas dwóch pełnych obrotów, zapewniając wiarygodny wynik pomiaru. Jest to niezbędne, ponieważ nie można uniknąć poprzecznych ruchów zestawów kołowych mających wpływ na wyniki pomiarów. Alarmy są uruchamiane w oparciu o najwyższe zarejestrowane wartości sygnału.

 

ZARZĄDZANIE DANYMI POMIAROWYMI

Aby zapewnić ciągły przepływ informacji system pomiarowy Tamtron Scalex WILD może być zintegrowany z własnym systemem informatycznym klienta, lub też może on być obsługiwany w czasie rzeczywistym przez Internet.

Tamtron Scalex Wild Wheel