Budownictwo i przemysł wydobywczy

W branży budowlanej i wydobywczej, potrzeba niezawodnego ważenia jest czymś więcej niż tylko warunkiem wstępnym do prawidłowo działającego biznesu. Przepływy materiałów są ogromne, a praca wymagająca. Gromadzenie i analizowanie danych z ważenia jest nieocenione w zwiększaniu wydajności procesów biznesowych. Zebrane informacje z systemu wagowego ułatwiają śledzenie, szybsze rozliczanie i kontrolę produkcji.

Nasze wagi do wozideł, ładowarek kołowych i wagi samochodowe są zaprojektowane specjalnie z myślą o budowach, a także są przyjazne dla użytkowników usług ważenia w chmurze. To wszystko sprawia, że jesteśmy niezawodnym partnerem dla firm w branżach budowlanych i przemysłu wydobywczego. Dzięki zaawansowanym i łatwym w obsłudze wagom naszej produkcji, wydobywany i przewożony materiał można ważyć podczas normalnej, standardowej pracy. Informacje o ważeniu, pochodzące nawet z kilkunastu wag, są dostępne w czasie rzeczywistym poprzez nasze usługi chmurowe (Tamtron Cloud) lub poprzez zintegrowane systemy ERP klienta.

Korzyści

  • Zbieraj i analizuj informacje o ważeniu w czasie rzeczywistym
  • Uprość proces śledzenia I kontroli poszczególnych załadunków
  • Ułatw sobie proces raportowania między poszczególnymi stronami zaangażowanymi w proces produkcji i transportu
Earth Moving