Polityka jakości

Tamtron to fińska firma specjalizująca się w technologii ważenia, która projektuje, produkuje, sprzedaje, dostarcza i utrzymuje wagi, ich urządzenia peryferyjne i systemy zarządzania danymi. Baza naszych klientów składa się z firm krajowych i międzynarodowych. Działanie Tamtron opiera się na wysokiej jakości produktów i usług oraz szerokim rozpoznaniu potrzeb naszych klientów. Naszymi najważniejszymi zaletami w działalności są wysokiej klasy produkty, satysfakcja oraz usługi wsparcia dla klienta.

Kluczowymi czynnikami dla nas są; dobre relacje z klientem, profesjonalna obsługa, motywacja personelu oraz szybkie i odpowiedzialne działanie.

Fundamentami działalności, poza sprzedażą, są; rozwój produktów, produkcja i usługi serwisowe. Powodzenie powyższych działań wymaga dobrej organizacji, zarządzania, zaopatrzenia oraz profesjonalnego i zmotywowanego personelu.

Tamtron zobowiązuje również swoich podwykonawców, dostawców i innych interesariuszy do dbania o jakość. Wszystkie powyższe działania opisane są w normie jakości Tamtron ISO 9001:2015.

Oprócz doskonałych produktów klienci wymagają naszej elastyczności w zakresie usług.

Dzięki informacjom zwrotnym od klientów stale je udoskonalamy.

Firma w swojej strategii określiła jako cel jak najlepsze wykorzystanie doświadczeń klienta.

Nasz model organizacji jest modelem doskonalącym się, w którym dzięki każdemu błędowi powstanie lepszy i bardziej konkurencyjny produkt lub usługa.

Osiągnięcie wcześniej wyznaczonych celów wymaga sprawnego zarządzania jakością i jej kontroli. Działanie systemu jakości jest monitorowane poprzez satysfakcję klientów, audyty wewnętrzne przeprowadzane co najmniej raz w roku oraz inspekcje wykonywane przez zarząd.

Warunkiem funkcjonowania systemu jakości jest zaangażowanie całego personelu, poleganie na nim w swoich działaniach i dążenie do dalszego rozwoju systemu. Szczególnie ważne jest, aby kierownictwo wykazywało cechy liderów i wykazywało swoje zaangażowanie poprzez aktywne wspieranie systemu jakości oraz aby system przekształcił się w narzędzie, które funkcjonuje w codziennych działaniach operacyjnych. Topowe kierownictwo firmy w Tamtron obejmuje zarząd i zespół zarządzający.

Cele jakościowe Tamtron to:

  • satysfakcja klienta
  • produkty zgodne z oczekiwaniami
  • produkty konkurencyjne
  • dogodny termin realizacji
  • sprawna produkcja
  • sprawne wsparcie techniczne
  • sprawne wsparcie IT
  • ciągła ocena i rozwój działalności

Osiągnięcie wyznaczonych celów w systemie zarządzania jakością wymaga świadomości merytorycznych, ciągłego ich śledzenia, co umożliwia podjęcie działań naprawczych.

Przegląd środowiska operacyjnego i celów jakościowych ma być wykonywany jako część procesu projektowego firmy i podlega ocenie w zaplanowanych odstępach czasu w trakcie inspekcji procesów operacyjnych. Podobnie, wymagania interesariuszy powinny być brane jako warunek wstępny przy wytyczaniu kolejnych celi i brany pod uwagę w kolejnych ocenach.