Beskrivelse af jernbanevægten

TRAPPER DRS elektroniske jernbanevægte er designet til at veje jernbanevogne i bevægelse (dynamisk vejning). De enkelte vogne i togsættet vejes helt automatisk, når togsættet krydser brovægten. TRAPPER DRS-jernbanevægte er velegnede overalt, hvor der er behov for hurtig kommerciel vejning af jernbanevogne, både med fast og flydende last.

Fordelene

 • Hurtig, præcis og pålidelig kommerciel vejning
 • Fuldautomatisk vejning i bevægelse
 • Ekstremt hurtig installation uden betonarbejde på stedet
 • Vedligeholdelsesfri drift
 • Automatisk OCR-system til vogn- og containernumre
 • Design godkendt af jernbanemyndighederne i forbindelse med installationer inden for jernbanenettet samt på virksomhedens sidespor
 • Modulært system
 • Egensikker (Intrinsically safe) EEx-i mulighed

Specifikationer for dynamiske jernbanevægte

TRAPPER DRS-vægte kan konstrueres som enkeltbrovægte (med en kort brovægt på 4,5 m til 6 m) til vejning af jernbanevogne med fast underlag. Hver vogn i toget vejes i dele (af undervogne eller aksler), når de krydser brovægten.

TRAPPER DRS multibrovægte (med to eller tre moduler) bruges til vejning af tankvogne i bevægelse. Hvert modul er en separat vægt, og systemet vejer altid vognens øjeblikkelige totalvægt. Resultatet af vejningen afhænger ikke af ændringen af tankvognens tyngdepunkt under vejningen. Disse vægte kan også bruges til officiel vejning af vognen, når den er stoppet (statisk).

TRAPPER DRS-vægte er kendetegnet ved den meget lave konstruktionshøjde på den struktur, der er installeret i sporet. Det modulære design giver mulighed for en optimal sammensætning af individuelle brovægte for at tage højde for spektret af vejede vogne.

TRAPPER DRS-vægte fås i to versioner. Disse to versioner kræver ingen beton på stedet forud for installationen. Den første mulighed består i, at brovægten udgør en kompakt enhed med stålrammen, der er lagt direkte på det fortykkede grusleje. Den anden mulighed er at montere brovægten i en præfabrikeret flad base af armeret beton (pit), som er en del af leveringen af vægten.

Begge koncepter giver mulighed for ekstremt hurtig installation med minimale omkostninger til byggeberedskab uden betonarbejde på stedet. Vægtens gennemprøvede design og elektronik giver ikke kun mulighed for fremragende dynamiske vejeresultater, men også høje gennemløbshastigheder.

Håndtering af vejeinformation

Overbygningsdelen af jernbanevægtsystemet består af en personlig computer med veje- og databehandlingssoftwaren ScalexPC i det grafiske miljø MS Windows. Takket være den dynamiske, fuldautomatiske vejning kan denne operatørarbejdsstation også placeres som en fjernarbejdsstation med datatransmission fra vægten via en datanetværksforbindelse. Ved vejning er det muligt at give operatøren visuel kontakt med brovægten ved hjælp af et industrikamerasystem.

Systemet ScalexPC gør det muligt for brugeren at veje bekvemt og behandle data i stor udstrækning, hvilket omfatter integration af vægten i virksomhedens informationssystem til dataeksport/import. Vægtens software er nem og intuitiv at bruge.

Teknisk specifikation af den dynamiske jernbanevægt

Brovægt: en stålkonstruktion med en modullængde på 4,5 m til 10 m. Antallet og længden af vejemoduler afhænger af antallet af vogne, der skal vejes, eller af metoden til dynamisk vejning – i dele eller som helhed.

Vejemetode: under bevægelse – dynamisk ved både at trække og skubbe (i multibrovægte også statisk).

Vejehastighed: op til 15 km/t.

Vægtkapacitet: 100-160 tons.

Nøjagtighed: statisk i henhold til EN 45501 – nøjagtighedsklasse III / dynamisk i henhold til OIML R106 – nøjagtighedsklasse 0,2; 0,5 (for multibrovægte), klasse 0,5; 1 (for enkeltbrovægte).

Typegodkendelsesnummer: FI 18.MI006.07.

Varianter: TRAPPER DRS med en kompakt stålramme (totalhøjde 620 mm) / TRAPPER DRS med en præfabrikeret armeret betongrav (totalhøjde inklusive bundgrav 750 mm).

Installationsmetode: på et fortykket grusleje uden beton på stedet.

Transporthastighed: op til 40 km/t.

 

Valgfrit tilbehør til vægten

 • Automatisk kontrol og evaluering af side- og akseltryk
 • Databehandlingssoftware ScalexPC i det grafiske miljø i MS Windows
 • Omfattende softwaresystem til styring af virksomhedens sidespor
 • Trådløs dataoverførsel til den eksterne operatørs arbejdsplads
 • Visualisering af brovægtsområdet
 • Placering af vejeelektronikken i tavlen i det udendørs kontrolskab
 • Digitalisering af driften af sidesporet i kombination med Trenpex OCR-system
 • RFID-identifikation af passerende tog
 • Integration af vægten i virksomhedens IS
 • Egensikker (Intrinsically safe) EEx-i mulighed