Designet til de rigtig tunge læs

Denne brovægt med betonfundament er designet til de rigtig tunge læs og kan veje køretøjer med overbevisende præcision og faciliterer vægtbaseret fakturering af de transporterede materialer samt pålidelig overvågning og rapportering af materialeflowet.

Tamtron Scalex 1001 brovægt er bygget på et betonfundament og er designet til konstant heavy-duty vejning af tunge køretøjer. Brovægten bruges ofte på trafikerede steder som fabriksporte, læssestationer eller i forskellige faser af industriprocesser.

Scalex 1001 brovægt er en pålidelig løsning, der holder i årtier.

Fundamentet til vægten bliver altid designet med udgangspunkt i kundens aktiviteter og forhold. Vejeinformationer kan overføres digitalt fra vægten til forskellige afdelinger i virksomheden.

 • Godkendt til kommerciel brug
 • 0,1 % præcision
 • Robust og holdbar vægt skabt til udendørs brug
Tamtron Scalex 1001 Brovægt gør det muligt at veje køretøjer på op til 120 tons, hvilket betyder at den også kan veje modulvogntog. Selv tungere køretøjer til kørsel af f.eks. sten, grus og tømmer uden for offentlig vej kan vejes med disse skræddersyede brovægte.

SKALERET EFTER KUNDENS BEHOV

For at sikre optimal funktionalitet er Tamtron Scalex 1001 brovægtsystem skræddersyet, så det passer til den enkelte kundes behov. Det fås i standard- og individuelle længder.

 • Standard brolængder: 12, 24 og 26 m
 • Standard bredde: 3 m

Tamtron Scalex 1001 brovægt kan implementeres som enkeltvejning eller opdelt vejning. Enkeltvejningen er velegnet, til når køretøjer primært skal vejes som én helhed, og der ikke er behov for at opdele vejningen af trækker og trailer.

Den todelte vejning består af to separate 12 eller 13 meter vægte, der er installeret i tandem. Med den todelte vægt kan en sættevogn vejes som én enhed eller med trækker og trailer hver for sig. De to enheder vejes samtidig uden at bevæge køretøjet.

Om nødvendigt kan delene i den todelte vægt fungere som hinandens reservevægt ved driftsafbrydelser under f.eks. vedligeholdelse eller rengøring. Vægtens korrekte funktion sikres imellem de periodiske verificeringer ved at sammenligne laster vejet på begge dele af den opdelte vægt.

Tamtron Scalex 1001 Truck Scale

HÅNDTERING AF VEJEDATA

Tamtron Scalex 1001 brovægt kan leveres som et delvist eller fuldautomatiseret vejesystem, alt efter kundens behov. Vejeinformationerne administreres af den Windows-baserede Scalex software til brovægte, der har programmer tilpasset en række forskellige formål og miljøer som f.eks. ScalexEKO til affaldshåndtering og ScalexPRO til kraftvarmeværker. Alsidige funktioner til rapportering er et integreret del af alle Scalex softwareprogrammer til vejning.

 

FULDAUTOMATISERET VEJELØSNING

Som fuldautomatiseret vejeløsning er brovægten udstyret med kameraer, der identificerer køretøjet eller nummerpladen, og som er integreret med virksomhedens transport- og logistiksystem. Det eneste, chaufføren skal gøre, er at køre lastbilen op på brovægten, og informationen om køretøjet og dets vægt bliver sendt til virksomheden til videre brug.

 

DELVIST AUTOMATISEREDE VEJELØSNINGER

I stedet for en fuldautomatiseret vejeløsning kan brovægten også benyttes via en computer, et ID-kort system eller en chaufførterminal på vejestationen. Dermed bliver den anvendte metode til overførsel af vejeinformationen afgjort i overensstemmelse med kundens individuelle behov.

I sin enkleste form kan programmet anvendes på vejestationens computer. Her kører chaufføren lastbilen op på vægten og går til den nærmeste computer, indtaster de foreløbige informationer og udfører vejeaflæsningen med den computer, der er tilsluttet vægten.

Scalex ID-kort systemet er den enkleste måde at automatisere brovægtløsningen på. Aflæsning af vægten og tilhørende registrering udføres ved at vise et programmeret ID-kort til den læser, der er installeret ved brovægten, mens køretøjet står på vægten. ID-kortet kan også suppleres med yderligere funktioner såsom adgangskontrol og portåbning.

Scalex 1001 brovægtsystem bliver ofte suppleret med en chaufførterminal. Funktionerne i terminalen vælges efter kundens behov. Information om vægt og køretøj bliver registreret af chaufføren, enten manuelt ved at bruge terminalens tastatur, eller ved at vise et ID-kort til kortlæseren på terminalen. Alt efter behovet kan vejningen enten producere en printet vejeseddel til chaufføren, eller informationen kan overføres digitalt til virksomhedens ERP eller et andet system. Efter behov kan informationerne også overføres til en on-board computer på det køretøj, der bliver vejet.

EN TOTALLØSNING SKRÆDDERSYET TIL KUNDEN

En brovægtløsning er altid skræddersyet efter kundens behov. Den overordnede løsning kan omfatte flere funktioner som f.eks.:

 • Bomme
 • Trafiklys
 • Opvarmning af brovægten
 • ID-kort system
 • Store monitorer
 • Nummerplade-ID
 • Beskrivelse af køretøjet
 • Hotlinefunktion på telefon
 • Port til strålingskontrol
 • ATEX-certificerede systemer som lastceller og samledåser
TAMTRON SCALEX 1001 BROVÆGT