Kvalitetspolitik

Tamtron er en finsk virksomhed, der er specialiseret i vejeteknologi, og som markedsfører, fremstiller, designer, leverer og vedligeholder vægte samt deres tilhørende enheder og styresystemer til vejeinformation. Kundebasen består af nationale og internationale virksomheder. Aktiviteterne i Tamtron er baseret på høj kvalitet og den omfattende anerkendelse af kundernes behov i applikationerne.

De vigtigste principper i serviceaktiviteterne er produkter af høj kvalitet, kundetilfredshed samt vedligeholdelse og support i hele det leverede udstyrs levetid. Nøglefaktorerne for Tamtron er at være tæt på kunden, villighed til at servicere, professionelle og motiverede medarbejdere samt alles selvstændige og ansvarlige handlinger.

Hjørnestenene i driften er, udover salg, produktudvikling, operativ produktion og vedligeholdelsesservice. For at opnå succes i de nævnte aktiviteter kræves en god og fleksibel produktion, finansiel administration, indkøb og medarbejdere, der er professionelle og motiverede. Tamtron forpligter også sine underleverandører, leverandører og andre interessenter til at opretholde kvaliteten. Alle de førnævnte aktiviteter er beskrevet i Tamtron ISO 9001:2015 kvalitetssystem.

Foruden kvalitetsprodukter kræver kunderne fleksibilitet i drift og service. Derfor udvikler vi løbende på vores produkter og tjenester gennem ​​salg, kundefeedback og aktiv produktudvikling. Virksomheden har i sin strategi defineret sit mål som værende at give den bedste kundeoplevelse. Kundetilfredshedsmålingen foretages ud fra nedenstående variable for at kunne måle, overvåge og estimere resultaterne i virksomheden. Organisationsmodellen er baseret på læring, hvilket vil sige at man hele tiden forbedrer produkter og services på baggrund af feedback, succeser og fejl.

Det kræver en velfungerende kvalitetsstyring og kvalitetskontrol at nå de opstillede mål. Kvalitetssystemet monitoreres ved hjælp af målinger af kundetilfredsheden, med interne revisioner udført mindst én gang årligt og med kvalitetsgennemgange af bestyrelsen.

Forudsætningen for et velfungerende kvalitetssystem er, at hele personalet forpligter sig til det, stoler på det i sine aktiviteter og tager initiativ til at videreudvikle systemet yderligere. Det er især vigtigt, at ledelsen udviser lederskab og engagement ved aktivt at understøtte kvalitetssystemet, og at systemet udvikler sig til et værktøj, der udfører daglige operative handlinger.
Tamtrons topledelse udgøres af bestyrelsen og ledelsesteamet.

Kvalitetsmålene i Tamtron er:

  • at vores kunder modtager aftalte produkt eller service på det aftalte tidspunkt
  • høj kundetilfredshed
  • konkurrencedygtige produkter
  • velfungerende produktion
  • velfungerende vedligeholdelse
  • konstant evaluering og udvikling af aktiviteterne

For at nå de mål, der er opstillet i kvalitetsstyringssystemet, kræves det, at man er opmærksom på de væsentlige, bagvedliggende – både eksterne og interne – forhold og løbende sporing af disse. Således muliggøres nemlig afhjælpende handlinger. Gennemgang af driftsmiljø og kvalitetsmål skal ske som en del af virksomhedens designproces og skal evalueres med planlagte intervaller i ledelsens gennemgange. Ligeledes skal interessenternes relevante krav og ændringer i disse, som forudsætning for at nå målene, kortlægges som en del af designprocessen og evalueres i ledelsesberetningerne.