Beskrivelse af jernbanevægten

TRAPPER SRS elektroniske jernbanevægte er designet til at veje jernbanevogne, når de er stoppet (statisk vejning). TRAPPER SRS jernbanevægte er velegnede overalt, hvor der er behov for meget præcis, kommerciel vejning af jernbanevogne, lastning/losning af tankvogne eller lastning af jernbanevogne til den ønskede værdi direkte på brovægte.

Fordele

 • Nøjagtig og pålidelig kommerciel vejning
 • Ekstremt hurtig installation uden betonarbejde på stedet
 • Mulighed for at integrere vægten i kontrolsystemet til automatisk læsning af vognene til den ønskede værdi
 • Vedligeholdelsesfri drift
 • Design godkendt af jernbanemyndighederne i forbindelse med installationer inden for jernbanenettet samt på virksomhedens sidespor
 • Modulopbygget system
 • Egensikker (Intrinsically safe) EEx-i mulighed

Specifikationer for den statiske jernbanevægt

TRAPPER SRS-vægte kan designes som enkeltbrovægte (til vejning af korte jernbanevogne op til en ydre akselafstand på 10 m) eller som flerbrovægte, der normalt består af to brovægtsmoduler. Længden og antallet af statiske vægtmoduler vælges i forhold til de køretøjer, der skal vejes. På grund af det modulære design af TRAPPER SRS-jernbanevægte kan den optimale sammensætning af moduler designes til muligheden for at veje jernbanevogne uden ophæng.

TRAPPER SRS-vægte er kendetegnet ved den meget lave konstruktionshøjde på den struktur, der er installeret i sporet. Det modulære design giver mulighed for en optimal sammensætning af individuelle brovægte for at tage højde for spektret af vejede jernbanevogne.

TRAPPER SRS-jernbanevægte fås i to versioner. Disse to versioner kræver ingen beton på stedet forud for installationen. Den første mulighed består i, at brovægten udgør en kompakt enhed med stålrammen, der er lagt direkte på det fortykkede grusleje. Den anden mulighed er at montere brovægten på en præfabrikeret flad bund (pit), som er en del af leveringen af vægten.

Begge koncepter giver mulighed for ekstremt hurtig installation med minimale omkostninger til byggeberedskab uden betonarbejde på stedet.

Håndtering af vejeinformation

Overbygningsdelen af jernbanevægtens vejesystem består af en personlig computer med veje- og databehandlingssoftwaren ScalexPC i det grafiske miljø MS Windows.

Systemet ScalexPC gør det muligt for brugeren at veje bekvemt og behandle data i stor udstrækning, hvilket omfatter integration af vægten i virksomhedens informationssystem (dataeksport/import). Vægtsoftwaren er nem og intuitiv at bruge.

Teknisk specifikation af den statiske jernbanevægt

Brovægt: en stålkonstruktion med en modullængde på 4,5 m til 10 m (antallet og længden af brovægtsmoduler afhænger af rækkevidden af den jernbanevogn, der skal vejes).

Vejemetode: statisk.

Vægtkapacitet: 150 tons.

Verifikationsstykke: 50 kg.

Nøjagtighed: statisk i henhold til ČSN EN 45501 – nøjagtighedsklasse III.

Typegodkendelsesnummer: TC5673; D02-09-024; DK 0199.37; No. FI 10.1.01.

Varianter: TRAPPER SRS med en kompakt stålramme (samlet højde 620 mm) / TRAPPER SRS med en præfabrikeret bundgrube af armeret beton (samlet højde inklusive bundgrube 750 mm).

Installationsmetode: på et fortykket grusleje uden beton på stedet.

Transporthastighed: op til 40 km/t.

Valgfrit tilbehør til vægten

 • Positioneringssystem til automatisk bestemmelse af køretøjets position til vejning
 • Automatisk læsning af vogne til den ønskede værdi
 • Databehandlingssoftware ScalexPC i det grafiske miljø i MS Windows
 • Omfattende softwaresystem til styring af virksomhedens sidespor
 • Visualisering af brovægtsområdet
 • Udvendigt display
 • Integration af vægten i virksomhedens IS
 • Egensikker (Intrinsically safe) EEx-i mulighed