Kundespecifikke løsninger

Tamtron Scalex Wild hjulbelastningsdetektor kan bruges til at opdage problemer som flade områder på hjul, forårsaget af blokerede bremser, samt hjulskader forårsaget af materialedefekt eller ståltræthed, der kan kompromittere sikkerheden. Scalex Wild er også en ekstremt præcis togvægt, der vejer hver aksel, bogie og vogn, og som også kan opdage fejlbelastning.

Tamtron Scalex Wild hjulbelastningsdetektor og vejesystem

Vejesystemet til jernbaner er godkendt til kommerciel brug ifølge EU-direktiv.

  • Målesystem til at detektere hjuldefekt
  • Fungerer også som en præcis togvægt, der vejer hver aksel, bogie og vogn
  • Detekterer også fejlbelastninger
  • Måler ved linjehastighed, ved toghastighed mellem 10 og 250 km/t
  • Dynamisk vejning af vogne og tog til kommerciel brug ved toghastighed mellem 10 og 120 km/t

DETEKTERING AF HJULFEJL FORBEDRER STYRING AF SIKKERHED OG OMKOSTNINGER

Scalex Wild opdager hjuldefekter, der kan beskadige jernbaneudstyr og skinner, ved at overvåge kræfterne mellem skinne og hjul. Målesystemet forbedrer sikkerheden, da beskadiget udrustning som følge af flade hjul og manglende stykker kan undgås ved at stoppe defekte vogne inden skaden sker. Jernbanenettet holdes i god stand, da det kan undgås, at defekte hjul beskadiger det, hvilket også forbedrer udgiftsstyringen. Hjuldefekter, der opdages af Scalex Wild, udløser en automatisk alarm, når de forudindstillede alarmgrænser bliver overskredet. Målesystemet indikerer hvilken vogn hjulet/hjulene er monteret på, og som udløste alarmen. Alarmer om fejlen udløses ifølge kundens ønsker og behov, f.eks. med et lydsignal eller en tekstmeddelelse. Efter alarmen kan trafiklederen tage de nødvendige forholdsregler for at stoppe toget eller nedsætte hastigheden for at minimere risikoen og skaderne. Forskellige advarselsniveauer gør trafiklederen i stand til at reagere korrekt på enhver alarm.

Tamtron Scalex Wild Wheel

MEGET PRÆCISE MÅLERESULTATER

Scalex Wild har en meget høj målefrekvens. Systemet måler hvert vognhjul i to hele omdrejninger, der sørger for, at måleresultatet er pålideligt. Det er nødvendigt, da tværgående bevægelser af jernbaneudstyret, der påvirker måleresultaterne, ikke kan undgås.

 

HÅNDTERING AF VEJEINFORMATION

Tamtron Scalex Wild hjulbelastningsdetektor og vejesystem kan integreres i kundens eget informationssystem for at sikre en flydende overførsel af informationer, eller de kan bruges i realtid via nettet og Tamtrons tjenester.

Tamtron Scalex Wild Wheel Impact