Popis kolejové váhy

Elektronické kolejové váhy TRAPPER DRS jsou určeny pro vážení vagónů za pohybu (dynamické vážení). Jednotlivé vozy soupravy jsou plně automaticky zváženy při přejezdu vlakové soupravy přes vážní most. Kolejové váhy TRAPPER DRS jsou vhodné všude tam, kde je potřebné rychlé obchodní vážení vagónů, a to jak s pevným, tak kapalným nákladem.

Výhody

 • rychlé, přesné a spolehlivé obchodní vážení
 • plně automatické vážení za pohybu
 • mimořádně rychlá montáž bez betonáže na místě instalace
 • bezúdržbový provoz
 • konstrukce schválena drážními orgány pro instalace v síti drah i na podnikových vlečkách
 • modulární systém
 • možnost jiskrově bezpečného provedení EEx-i
 • volitelně OCR systém pro automatické čtení čísel vagonů a kontejnerů

Specifikace dynamické kolejové váhy

Váhy TRAPPER DRS mohou být řešeny jako jednomostové (s krátkým vážním mostem o délce 4,5 m až 6 m) pro vážení vagónů s pevným substrátem. Každý vagón soupravy je vážen po částech (po podvozcích, resp. po nápravách) při přejezdu přes vážní most.

Pro vážení cisteren za pohybu se používají vícemostové váhy TRAPPER DRS (dvou či třímodulové). Každý modul je samostatná váha a systém váží vždy okamžitou celkovou hmotnost vozu. Výsledek vážení tak nezávisí na změně polohy těžiště cisterny během vážení. Tyto váhy lze použít rovněž i pro úřední vážení vagónu v klidu (staticky).

Váhy TRAPPER DRS se vyznačují velmi nízkou zástavbovou výškou konstrukce instalované v kolejišti. Modulární design umožňuje vytvořit optimální složení jednotlivých vážních mostů zohledňujících spektrum vážených vagónů.

Váhy TRAPPER DRS jsou dodávány ve dvou bezzákladových provedeních. První je možnost, kdy vážní most tvoří s ocelovým rámem kompaktní celek pokládaný přímo na zhutněné štěrkové lože. Druhou možností je osazení vážního mostu do železobetonového prefabrikovaného plochého základu (vany), který je součástí dodávky váhy.

Obě koncepce umožňují mimořádně rychlou montáž s minimálními náklady na stavební připravenost bez betonáže na místě instalace. Osvědčená konstrukce a elektronika váhy umožňuje nejen dosažení vynikajících výsledků dynamického vážení, ale i vysoké přejezdové rychlosti.

Správa informací z vážení

Nadstavbovou část vážního systému kolejové váhy tvoří počítač s vážním a data zpracujícím programem ScalexPC. Z důvodu dynamického plně automatického vážení může být toto pracoviště operátora umístěno i jako vzdálené s přenosem dat od váhy pomocí datového síťového připojení. Pro vážení je možné zprostředkovat vizuální kontakt obsluhy s vážním mostem pomocí průmyslového kamerového systému.

Systém SCALEX PC dává uživateli komfort při vážení a možnost rozsáhlého zpracování dat, včetně začlenění váhy do podnikového informačního systému pro export a import dat. Vážní program je nenáročný a pro obsluhu intuitivní.

Technická specifikace dynamické kolejové váhy

Vážní most: ocelová konstrukce o délce modulu 4,5 m až 10 m. Počet a délka modulů váhy závisí na spektru vážených vozů, resp. na způsobu dynamického vážení – po částech nebo vážení vagónů jako celek.

Způsob vážení: za pohybu – dynamicky tažením i sunutím (u vícemostových vah rovněž staticky).

Rychlost při vážení: do 15 km/h.

Váživost: 100-160 tun.

Přesnost vážení: staticky dle ČSN EN 45501 – třída přesnosti III / dynamicky dle OIML R106 – třída přesnosti 0,2; 0,5 (pro vícemostové váhy), třída 0,5; 1 (pro jednomostové váhy).

Číslo schválení typu: FI 18.MI006.07.

Způsoby provedení: TRAPPER DRS bezzákladová s ocelovým kompaktním rámem (celková výška 620 mm) / TRAPPER DRS bezzákladová  s prefabrikovanou železobetonovou vanou (celková výška včetně základové vany 750 mm).

Způsob instalace: na zhutněné štěrkové lože bez betonáže na místě.

Přejezdová rychlost: do 40 km/h.

 

Volitelné příslušenství váhy

 • automatická kontrola a vyhodnocení stranového a nápravového zatížení
 • datazpracující software ScalexPC v grafickém prostředí MS Windows
 • komplexní softwarový systém řízení podnikové vlečky
 • bezdrátový přenos dat na vzdálené pracoviště operátora
 • vizualizace prostoru vážního mostu
 • umístění vážní elektroniky v rozvaděči ve venkovní řídící skříni
 • digitalizace provozu vlečky v kombinaci s OCR systémem trempex
 • RFID identifikace projíždějících vlakových souprav
 • začlenění váhy do podnikového IS
 • jiskrově bezpečné provedení EEx-i