Beskrivelse af jernbanevægten

SilverPoint er et moderne automatisk dynamisk jernbanevægtsystem til vejning af jernbanetog og vogne samt til overvågning af deres øvrige vægtparametre. Systemet fås både i en teknologiversion og i en version til kommerciel brug (typegodkendt måleenhed til kommercielle formål).

Fordele ved SilverPoint jernbanevægt

  • Dynamisk vejesystem til måling af vægten af et tog og vogne samt til kontrol af den laterale og longitudinale overbelastning af individuelle vogne i bevægelse
  • Vægten er også velegnet til at kontrollere fejl under læsning af vogne
  • Høj nøjagtighed, typegodkendt måleudstyr
  • Meget nem at installere, ingen afbrydelse af transportarbejdet
  • Også velegnet til teknologisk vejning
  • Mulighed for tilslutning til Tamtron OCR-system til overvågning af vogne og containere

Specifikationer for SilverPoint jernbanevægt

SilverPoint dynamisk vægt er i stand til at overvåge/måle vognens vægtparametre, såsom aksel- og boogielast, og til at måle dens totalvægt. Systemet giver også den samlede vægt af det togsæt, der vejes, og den hastighed, hvormed vejningen blev udført. Desuden sammenligner systemet vægten af vognens boogies med hinanden for at opdage forkert lastede vogne, både i længderetningen og i sideretningen.

SilverPoint dynamisk vægt kan bruges til kommercielle formål og måler vægten af de enkelte vogne og den samlede vægt af togsættet i kommerciel kvalitet. Derudover er systemet også i stand til at opdage forkert læssede vogne, både i længderetningen og i sideretningen, som det er tilfældet med den teknologiske version af SilverPoint-vægten.

Fuldautomatisk vejesystem

SilverPoint dynamisk vægt kan fungere i fuldautomatisk tilstand uden behov for indgriben fra vægtoperatøren eller som en klassisk operatørstyret dynamisk jernbanevægt.

I automatisk tilstand overføres vejedataene fra vægten til brugerens overordnede system, som behandler dem videre i henhold til brugerens behov og formål.

I tilfælde af en standardvejning, der udføres af operatøren fra deres pc, er vægten udstyret med databehandlings- og bruger-softwaren ScalexPC – jernbanevægt med alle standardfunktioner som f.eks. databaser over kunder, vogne, materialer eller produkter osv. Systemet gør det muligt at udskrive ikke kun vejekvittering, men også forskellige rapporter defineret af brugeren.

Installation af vægten

SilverPoint-vægten kan installeres hurtigt og nemt uden behov for ændringer i anlægsarbejdet eller indgreb i skinnerne. Vejecellerne installeres direkte i skinnerne på alle standardtyper, uden at det er nødvendigt at skære i skinnerne. Sporet, som vægten installeres i, skal opfylde producentens krav til hældning og planhed. Vægtens måleelektronik, herunder en industricomputer med analysesoftware, er placeret enten i et separat udendørs skab ved siden af sporene eller i et skab i en nærliggende bygning, afhængigt af kundens krav.

Installationen udføres, uden at det er nødvendigt at afbryde driften på jernbanesporet; det er ikke nødvendigt at lukke sporet. Den samlede installationstid er typisk tre dage. Installationen af selve vægten, inklusive de elektroniske dele og den statiske kalibrering, tager to dage. Til statisk kalibrering kræves ingen vægte eller en særlig lastvogn (tara). På den tredje dag udføres den dynamiske kalibrering med vogne med kendt vægt.

SilverPoint dynamisk jernbanevægt - Teknisk data

Brovægt: stålkonstruktion.

Vægtkapacitet: 40 t/aksel.

Vægtklasse: e = d = 100 kg.

Vejeområde: 1 t – 40 t for en enkelt aksel.

Maks. vejehastighed: 40 km/t.

Min. vejehastighed: 1 km/t.

Krydsehastighed: ubegrænset.

Vogntyper: alle standardvogne.

Vejenøjagtighed*): maksimalt tilladte fejl på 2% for en enkelt togvogn og på 1% for hele toget (togsættets samlede vægt) afhængigt af sporets kvalitet før og efter vejningen.

Typegodkendelse: EC-Type Examination godkendelsesnummer TCM 128/15 – 5310.

Skinnetype: alle standard jernbaneskinner som S49, R60, R65 osv.

Driftstemperatur: -30ºC til +40ºC.

Forsyningsspænding: 230 VAC/50Hz.

Interface: RS232.

Computernetværk: LAN, WLAN.

Tæthedsklasse: Vejeceller – IP67, elektronisk – IP55.

*) Vægten i den kommercielle vejningsversion kan kun bruges til at veje faste stoffer, ikke væsker.