Verifikation

Verifikationsservice til vægte

Regelmæssig service og vedligeholdelse forlænger vægtenes livscyklus, og ved hjælp af Tamtrons verifikationsservice vil en vægt uden problemer fortsat være egnet til kommerciel brug.

Ifølge lovgivningen skal alle vægte til kommerciel brug verificeres før installation, og derefter skal de genverificeres hvert fjerde år for at sikre, at de stadig opfylder kravene. De påkrævede periodiske verifikationer vil fra vores side altid blive arrangeret så omkostningseffektivt som muligt under hensyntagen til kundens behov.

Verifikationsservicen sikrer, at vejeresultaterne er nøjagtige, og at vægten er egnet til kommerciel brug. Vores partnere er autoriseret til at udføre lovpligtige verifikationer af vægtene, og disse vil blive udført hvert fjerde år i samarbejde med lokale partnere.

Vi leverer førstegangs- og periodiske verifikationsservice direkte til kunden – der hvor maskinerne læsses, og hvor vejestationerne er placeret.

I forbindelse med verifikationerne kan vi udføre service- og vedligeholdelsesopgaver og foretage softwareopdateringer. Hvis det er nødvendigt, kan der tages hånd om en mulig fornyelse af nødvendige komponenter, så vejningen er smidig og nøjagtig, også om mange år. Vedligeholdelse og relaterede mulige justeringer af vægten bidrager til, at vægten kan certificeres som godkendt. Tamtron udarbejder også en serviceseddel fra vedligeholdelsesbesøget, som gør det muligt at vedligeholde vægten endnu mere systematisk i fremtiden.

Tilslutning af større vægte til mScales vejeservice

mScales er vores digitale vejeservice, hvortil vægten bliver tilsluttet. Denne løsning er både cloud- og browserbaseret og gør informationsoverførslen fra vægten omkostningseffektiv og fleksibel. Med mScales muliggøres f.eks. fjernvedligeholdelse af vægten, et forudsigende distributionsflow samt forebyggende sensorspecifik diagnostik og information om mulige fremtidige problemer.

Læs mere om mScales på hjemmesiden

Vores verifikationsservice indebærer:

  • Nem turn-key levering – verificering af vægten håndteres hurtigt og uden besvær.
  • Omfattende rapporter – der udarbejdes altid en serviceseddel fra vedligeholdelsesbesøget, hvilket gør det muligt at gøre fremtidig service og vedligeholdelse endnu mere systematisk.
  • Længere levetid for vægten – ved at forny de nødvendige komponenter i tide kan vægtens levetid forlænges betydeligt, hvilket også reducerer risikoen for uplanlagte driftsstop.
Vi bestræber os altid efter at sikre, at kundens udfordringer er løst på én gang, og at vægten er blevet korrekt serviceret og inspiceret.
Vesa Kalliokoski
|
Tamtron Service Partner