Indberetning af mistanke om forseelse

Det er vigtigt for os, at principperne i vores adfærdskodeks implementeres og overholdes i praksis.

Hvis du observerer overtrædelser af Tamtron Groups adfærdskodeks, koncernens øvrige driOsprincipper eller lovgivning, skal du indberette disse observationer via Tamtrons whistleblowing kanal.

Whistleblowing kanalen er sikker og fortrolig. For at sikre fortrolighed vedligeholdes kanalen af en ekstern partner (Easywhistle Oy). Rapporterne indsendes via krypterede forbindelser og er besky=et af adgangskoder. Alle indberetninger behandles strengt fortroligt.

Tamtrons whistleblowing kanal er ikke beregnet til kundefeedback eller indberetning af problemer relateret til personlige tvister. For almindelige henvendelser vedrørende Tamtrons driO, kundefeedback og forespørgsler bedes du kontakte en af vores medarbejdere (kontaktoplysningerne for vores forskellige funktioner findes her: https:// www.tamtrongroup.com/en/contacts) eller sende en e-mail – info@tamtron.dk.

Tamtrons whistleblowing kanal er tilgængelig på flere sprog.

Indberetning af mistanke om forseelse >