Mission, vision og værdier

ARBEJDER SOM ÉT TAMTRON FOR VEJEINDUSTRIENS FREMTID

MISSION

Vi ønsker at forny vejeverdenen på en bæredygtig måde. Vores forpligtelse er at styrke kunder på tværs af brancher ved at fremme digitalisering og datacentrerede services i vejeindustrien. Vi ambition er at forbedre effektiviteten og bidrage til bæredygtighed ved at sikre, at vores løsninger fremmer innovation og løbende procesforbedringer for vores kunder.

Tamtron har en indgroet kundecentreret tankegang i sin organisation. Der lyttes til kundens stemme, og den tages i betragtning i udviklingen af både services og produkter. Vi er til for vores kunder. Tamtron er en international aktør, men vi deler de samme koncernværdier over hele verden. En af disse er teamwork, som afspejles i vores daglige arbejde gennem ejerskab, ansvar og støtte til vores kolleger.

Hos Tamtron er innovation indlejret i hele virksomhedens DNA. Vi arbejder tæt på vores kunder, så vi har en tidlig forståelse af, hvor kundernes behov, markeder og teknologier er på vej hen.

VISION

Vores vision for fremtiden er at være den bedste og mest innovative virksomhed inden for vejeteknologi og en voksende international aktør.

VÆRDIER
KUNDESUCCES

Vi stræber efter at hjælpe vores kunder med at få succes ved at servicere dem i alle faser af deres udvikling.

TEAM-WORK

Vi respekterer hinanden, fører åben kommunikation og samarbejder.

KONTINUERLIG UDVIKLING

Vi er opsat på at forbedre os, lægger vægt på konstant læring og tør tænke anderledes.

BÆREDYGTIG RENTABILITET

Vi forpligter os til bæredygtig profitabel vækst og ansvarlighed.

Alle hos Tamtron løfter i flok og tager ansvar og ejerskab. Vi har en kundecentreret tilgang, som er dybt forankret i organisationen. Der lyttes til kundens stemme, og der tages hensyn til den i udviklingen af både services og produkter. Vi er til for vores kunder, og det afspejler sig i vores daglige arbejde. Det er det, jeg er mest stolt af hos Tamtron. En positiv og støttende atmosfære er også en fornøjelse for alle at arbejde i.
Mikko Keskinen, CEO