Virksomhedsansvar

Tamtron Group, ESG-erklæring

Tamtron bygger en bæredygtig fremtid sammen med sine kunder

Vores mål er at integrere bæredygtighed i alt, hvad vi gør, og opbygge vores konkurrenceevne ved at udvikle produkter, der gør det muligt for vores kunder at være mere effektive i deres processer og logistik og dermed reducere deres miljøpåvirkning.

Vi sigter mod langsigtet succes, og for at nå det mål er ansvarlig forretningspraksis en nødvendighed. Vi er forpligtet over for vores kunder, medarbejdere og det omgivende samfund og ønsker at udvikle en mere bæredygtig fremtid sammen med dem. Vi sætter høje etiske standarder for vores egne aktiviteter og kræver også, at vores partnere overholder dem.

Da vi er den førende aktør i vores branche, forstår vi også vores muligheder og ansvar for at gøre en forskel ved løbende at udvikle mere miljøvenlige produkter og præge udviklingen på markedet.

 

Vores indsats for et bedre miljø

Vores kunder opererer i brancher, hvor mulighederne for at reducere energiforbruget gennem mere effektiv logistik eller processer er betydelige. Her er vi derfor et muliggørende aktiv. Vores kunders industrier omfatter for eksempel affaldshåndtering og genbrug, skovindustri, byggeri og minedrift, havnedrift, transport, anden logistik og produktion.

Samtidig hjælper vores produkter vores kunder med at blive mere effektive og reducere omkostningerne, hvad enten det drejer sig om energi, materialer eller personaleomkostninger, og vi hjælper dem med at reducere miljøbelastningen. Vejning på farten betyder uafbrudte processer eller logistik – og med vores nye Cloud-løsning, hvor der også er integrerede administrative værktøjer, sikres en automatisk og smidig informationsflow. I praksis betyder det for eksempel, at man undgår unødvendige stop for vejning eller ekstra trafik på grund af levering af fysiske dokumenter.

Vi udvikler robuste, langtidsholdbare produkter, og med omfattende eftersalgsservice, herunder fysisk vedligeholdelse og softwareopgraderinger, sikrer vi også længere livscyklusser for vores kunders udstyr. Vores løsninger gør det også muligt at undgå overbelastning og dermed skader på infrastruktur og øget risiko for ulykker.

Det meste af vores R&D-indsats, som udgør 11% af vores omsætning, er rettet mod produkter og services, som gør vores kunders drift endnu mere flydende og ressourceeffektiv.

Vores energi- og vandforbrug er i forvejen begrænset, men også på den front forsøger vi at reducere vores miljømæssige fodaftryk yderligere.

 

Vores aspekter af socialt ansvar

Medarbejderne er vores vigtigste aktiv. At tage os godt af vores eksisterende medarbejdere og have et godt omdømme som arbejdsgiver er nøglen til at holde på talenterne og tiltrække nye dygtige medarbejdere. Derfor er vi meget opmærksomme på vores medarbejderes velfærd og motivation.

Hos Tamtron ønsker vi at skabe et positivt og sikkert arbejdsmiljø, hvor der lægges vægt på medarbejdernes fysiske og psykiske velbefindende, ligestilling, muligheder for faglig udvikling og intern kommunikation.

Vi gennemfører medarbejderundersøgelser to gange om året. I den seneste, der blev gennemført i 2021, scorede vi højere end branchegennemsnittet på alle målte parametre. Vores Employee Net Promoter Score (eNPS) var betydeligt højere end for sammenligningsgruppen (eNPS på 25 vs. 2 hos sammenligningsgruppen). Vi scorede især godt i evalueringer af teamledere og work-life balance. I 2021 var vores medarbejderudskiftning mindre end 5%. Der var ingen alvorlige skader at rapportere. Vores kultur opmuntrer medarbejderne til at innovere og prøve nye måder at gøre tingene på i stedet for at holde fast i gamle rutiner og være bange for at fejle.

Da vi opererer i flere lande, er det vigtigt for os at implementere de samme standarder overalt. Derfor har vi etiske retningslinjer for hele koncernen. Vi tilbyder sygesikring på arbejdspladsen til alle vores medarbejdere, og de har ret til kollektive forhandlinger.

 

Vores aspekter af virksomhedsledelse

Som beskrevet i vores kvalitetspolitik ISO 9001:2015 er de vigtigste fokusområder i vores virksomhed professionalisme, motiverede medarbejdere og at alle handler ansvarligt.

Vi er kendt for vores gode omdømme og lange relationer med vores kunder. For at beskytte vores brand kræver vi også høje standarder af vores distributører. På baggrund af vores underleverandørmodel er vi også meget opmærksomme på vores forsyningskæde. Det gør vi først og fremmest ved at samarbejde med velkendte, betroede partnere og kræve, at underleverandørerne har lige så høje ESG-standarder som os.

Databeskyttelse er ekstremt vigtigt for os, da vi modtager data i forbindelse med levering af vores ydelser til vores kunder. Vi har fået revideret vores datasikkerheds- og privatlivspolitik af en ekstern revisor i 2018 og har siden da fortsat med at udvikle vores kompetencer.

 

Vores bestræbelser på at forbedre os inden for ESG vil fortsætte

Tamtron tager ESG-spørgsmål alvorligt og ønsker at fokusere på at opbygge en bedre fremtid sammen med vores kunder. Vi tror på, at bæredygtige løsninger vil være et vigtigt konkurrenceparameter, når vi kæmper om nye kunder og medarbejdere i fremtiden. Derfor er løbende udvikling på dette område et vigtigt fokusområde for os.