Beskrivning av järnvägsvåg

Den elektroniska järnvägsvågen TRAPPER DRS är konstruerad för vägning av järnvägsvagnar i rörelse (dynamisk vägning). De enskilda vagnarna i tågsättet vägs helt automatiskt när tågsättet passerar över vågbron. TRAPPER DRS järnvägsvågar är lämpliga överallt där det krävs snabb kommersiell vägning av järnvägsvagnar, både med fasta och flytande laster.

Fördelar

 • Snabb, exakt och tillförlitlig kommersiell vägning
 • Helautomatisk vägning i rörelse
 • Extremt snabb installation utan betongarbeten på plats
 • Underhållsfri drift
 • Automatiskt OCR-system för vagn- och containernummer
 • Konstruktion godkänd av järnvägsmyndigheter för installationer inom järnvägsnätet och på företagets sidospår
 • Modulärt system
 • EEx-i alternativ för egensäkerhet

Specifikationer för Dynamic järnvägsvåg

TRAPPER DRS-vågar kan utformas som vågar med en enda vågbrygga (med en kort vågbrygga på 4,5 m till 6 m) för vägning av järnvägsvagnar med fast underlag. Varje vagn i tåget vägs i delar (med undervagnar eller axlar) när de passerar över vågbryggan.

TRAPPER DRS multibryggvågar (med två eller tre moduler) används för vägning av tankbilar i rörelse. Varje modul är en separat våg och systemet väger alltid den momentana totalvikten för vagnen. Resultatet av vägningen är inte beroende av att tankbilens tyngdpunkt ändras under vägningen. Dessa vågar kan också användas för officiell vägning av vagnen när den är stillastående (statisk).

TRAPPER DRS-vågar kännetecknas av den mycket låga konstruktionshöjden på den struktur som installeras i spåret. Den modulära konstruktionen möjliggör en optimal sammansättning av enskilda vågbroar för att ta hänsyn till spektrumet av vägda vagnar.

TRAPPER DRS-vågar finns i två versioner. Dessa två versioner kräver inte någon gjutning på plats före installationen. Det första alternativet innebär att vågen bildar en kompakt enhet med stålramen, som läggs direkt på den förtjockade grusbädden. Det andra alternativet är att montera vågbryggan i en prefabricerad platt bas (grop) av armerad betong, som ingår i vågleveransen.

Båda koncepten möjliggör extremt snabb installation med minimala kostnader för byggberedskap utan betongarbeten på plats. Vågens beprövade konstruktion och elektronik ger inte bara utmärkta dynamiska vägningsresultat, utan även höga körhastigheter.

Hantering av vägningsinformation

Överbyggnadsdelen av järnvägsvågsystemet består av en persondator med vägnings- och databehandlingsprogrammet ScalexPC i den grafiska miljön MS Windows. Tack vare den dynamiska, helautomatiska vägningen kan denna operatörsarbetsstation också placeras som en fjärransluten arbetsstation med dataöverföring från vågen via en datanätverksanslutning. Vid vägning är det möjligt att ge operatören visuell kontakt med vågen med hjälp av ett industriellt kamerasystem.

Systemet ScalexPC gör det möjligt för användaren att väga bekvämt och att bearbeta data i stor omfattning, vilket inkluderar integrering av vågen i företagets informationssystem för export/import av data. Vågens programvara är enkel och intuitiv att använda.

Teknisk specifikation för Dynamisk Järnvägsvåg

ågbro: en stålkonstruktion med en modullängd på 4,5 m till 10 m. Antalet vägningsmoduler och deras längd beror på antalet vagnar som ska vägas eller på metoden för dynamisk vägning – i delar eller i sin helhet.

Vägningsmetod: under rörelse – dynamiskt genom både dragning och tryckning (i vågar med flera vågbryggor även statiskt).

Vägningshastighet: upp till 15 km/h.

Viktkapacitet: 100-160 ton.

Vägningsnoggrannhet: statisk enligt EN 45501 – noggrannhetsklass III / dynamisk enligt OIML R106 – noggrannhetsklass 0,2; 0,5 (för vågar med flera vågbryggor), klass 0,5; 1 (för vågar med en vågbrygga).

Typgodkännandenummer: FI 18.MI006.07.

Varianter: TRAPPER DRS med en kompakt stålram (totalhöjd 620 mm) / TRAPPER DRS med en prefabricerad grop av armerad betong (totalhöjd inklusive bottengropen 750 mm).

Installationsmetod: på en förtjockad grusbädd utan betongarbeten på plats.

Transporthastighet: upp till 40 km/h.

Valfria tillbehör till vågen

 • Automatisk kontroll och utvärdering av sido- och axellaster
 • Databehandlingsprogramvaran ScalexPC i den grafiska miljön MS Windows
 • Omfattande mjukvarusystem för hantering av företagets sidospår
 • Trådlös dataöverföring till fjärrstyrd operatörsplats
 • Visualisering av vågbryggans område
 • Placering av vägningselektroniken i kopplingsskåpet i utomhuskontrollskåpet
 • Digitalisering av sidospårsdriften i kombination med Trenpex OCR-system
 • RFID-identifiering av passerande tåg
 • Integrering av vågen i företagets IS
 • Egensäkert EEx-i alternativ