Beskrivning av järnvägsvågen

TRAPPER SRS elektroniska järnvägsvågar är konstruerade för vägning av järnvägsvagnar när de står stilla (statisk vägning). TRAPPER SRS järnvägsvågar är lämpliga överallt där det krävs mycket exakt, kommersiell vägning av järnvägsvagnar, lastning/lossning av tankbilar eller lastning av järnvägsvagnar till önskat värde direkt på vågbryggor.

Fördelar

 • Noggrann och tillförlitlig kommersiell vägning
 • Extremt snabb installation utan betongarbeten på plats
 • Möjlighet att integrera vågen i styrsystemet för automatisk lastning av vagnarna till önskat värde
 • Underhållsfri drift
 • Konstruktionen är godkänd av järnvägsmyndigheterna för installationer inom järnvägsnätet och på företagets sidospår
 • Modulärt system
 • Egensäkert EEx-i alternativ

Specifikationer för den statiska järnvägsvåg

TRAPPER SRS-vågar kan konstrueras som enbryggsvågar (för vägning av korta järnvägsvagnar med ett yttre axelavstånd på upp till 10 m) eller som flerbryggsvågar, som vanligtvis består av två vågmoduler. Längden och antalet statiska vågmoduler väljs med hänsyn till de olika fordon som ska vägas. Tack vare den modulära konstruktionen av TRAPPER SRS järnvägsvågar kan den optimala sammansättningen av moduler utformas för möjligheten att väga järnvägsvagnar utan fjädring.

TRAPPER SRS-vågar kännetecknas av den mycket låga konstruktionshöjden på den struktur som är installerad i spåret. Den modulära konstruktionen möjliggör en optimal sammansättning av enskilda vågbroar för att ta hänsyn till spektrumet av vägda järnvägsvagnar.

TRAPPER SRS järnvägsvågar finns i två versioner. Dessa två versioner kräver inte någon gjutning på plats före installationen. Det första alternativet innebär att vågen bildar en kompakt enhet med stålramen, som läggs direkt på den förtjockade grusbädden. Det andra alternativet är att montera vågbryggan i en prefabricerad platt bas (grop), som ingår i vågleveransen.

Båda koncepten möjliggör en extremt snabb installation med minimala kostnader för byggberedskap utan betongarbeten på plats.

Hantering av vägningsinformation

Järnvägsvågens vägningssystem är uppbyggt av en persondator med vägnings- och databehandlingsprogrammet ScalexPC i den grafiska miljön MS Windows.

Systemet ScalexPC gör det möjligt för användaren att väga bekvämt och att bearbeta data i stor omfattning, vilket inkluderar integrering av vågen i företagets informationssystem (dataexport/import). Vågens programvara är enkel och intuitiv att använda.

Teknisk specifikation för den statiska järnvägsvågar

Vågbrygga: en stålkonstruktion med en modullängd på 4,5 m till 10 m (antalet och längden på vågbryggans moduler beror på räckvidden för den järnvägsvagn som vägs).

Vägningsmetod: statisk.

Viktkapacitet: 150 ton.

Verifieringsstycke: 50 kg.

Vägningsnoggrannhet: statisk enligt ČSN EN 45501 – noggrannhetsklass III.

Typgodkännandenummer: TC5673; D02-09-024; DK 0199.37; Nr FI 10.1.01.

Varianter: TRAPPER SRS med kompakt stålram (totalhöjd 620 mm) / TRAPPER SRS med prefabricerad bottenplatta av armerad betong (totalhöjd inklusive bottenplatta 750 mm).

Installationsmetod: på en förtjockad grusbädd utan betongarbeten på plats.

Transporthastighet: upp till 40 km/h.

Tillbehör till vågen

 • Positioneringssystem för automatisk bestämning av fordonets position för vägning
 • Automatisk lastning av vagnar till önskat värde
 • Databehandlingsprogramvara ScalexPC i den grafiska miljön MS Windows
 • Omfattande mjukvarusystem för hantering av företagets sidospår
 • Visualisering av vågbryggans område
 • Yttre display
 • Integrering av vågen i företagets IS
 • Egensäkert EEx-i alternativ