Popis kolejové váhy

Elektronické kolejové váhy TRAPPER SRS jsou určeny pro vážení vagónů v klidu (statické vážení). Kolejové váhy TRAPPER SRS jsou vhodné všude tam, kde je potřebné velmi přesné obchodní vážení vagónů, případně plnění/stáčení cisteren, resp. nakládka vozů na požadovanou hodnotu přímo na vážních mostech.

Výhody

 • přesné a spolehlivé obchodní vážení
 • mimořádně rychlá montáž bez betonáže na místě instalace
 • možnost začlenění váhy do řídícího systému automatické nakládky vozů na požadovanou hodnotu
 • bezúdržbový provoz
 • konstrukce schválena drážními orgány pro instalace v síti drah i na podnikových vlečkách
 • modulární systém
 • možnost jiskrově bezpečného provedení EEx-i

Specifikace statické kolejové váhy

Váhy TRAPPER SRS mohou být řešeny jako jednomostové (pro vážení krátkých vozů do vnější osové vzdálenosti 10 m) nebo jako vícemostové tvořené většinou dvěma mostními moduly.  Délky a počet modulů statické váhy se volí s ohledem na spektrum vážených vozů. Z důvodu modulárnosti konstrukce kolejových vah TRAPPER SRS lze navrhnout optimální složení modulů pro možnost vážení vozů bez rozvěšování.

Váhy TRAPPER SRS se vyznačují velmi nízkou zástavbovou výškou konstrukce instalované v kolejišti. Modulární design umožňuje vytvořit optimální složení jednotlivých vážních mostů zohledňujících spektrum vážených vagónů.

Váhy TRAPPER SRS jsou dodávány ve dvou bezzákladových provedeních. První je možnost, kdy vážní most tvoří s ocelovým rámem kompaktní celek pokládaný přímo na zhutněné štěrkové lože. Druhou možností je osazení vážního mostu do prefabrikovaného plochého základu (vany), který je součástí dodávky váhy.

Obě koncepce umožňují mimořádně rychlou montáž s minimálními náklady na stavební připravenost bez betonáže na místě instalace.

Správa informací z vážení

Nadstavbovou část vážního systému kolejové váhy tvoří počítač s vážním a data zpracujícím programem ScalexPC.

Systém SCALEX PC dává uživateli komfort při vážení a možnost rozsáhlého zpracování dat, včetně začlenění váhy do podnikového informačního systému (export/import dat). Vážní program je nenáročný a pro obsluhu intuitivní.

Technická specifikace statické kolejové váhy

Vážní most: ocelová konstrukce o délce modulu 4,5 m až 10 m (počet a délka modulů váhy závisí na spektru vážených vozů).

Způsob vážení: staticky – v klidu.

Váživost: 150 tun.

Ověřovací dílek: 50 kg.

Přesnost vážení: staticky dle ČSN EN 45501 – třída přesnosti III.

Číslo schválení typu: TC5673; D02-09-024; DK 0199.37; No. FI 10.1.01.

Způsoby provedení: TRAPPER SRS bezzákladová s ocelovým kompaktním rámem (celková výška 620 mm) / TRAPPER SRS bezzákladová  s prefabrikovanou železobetonovou základovou vanou (celková výška včetně základové vany 750 mm).

Způsob instalace: na zhutněné štěrkové lože bez betonáže na místě.

Přejezdová rychlost: do 40 km/h.

Volitelné příslušenství váhy

 • polohovací systém pro automatické určení polohy vozu pro vážení
 • automatické plnění vozů na požadovanou hodnotu
 • datazpracující software ScalexPC v grafickém prostředí MS Windows
 • komplexní softwarový systém řízení podnikové vlečky
 • vizualizace prostoru vážního mostu
 • venkovní displej
 • začlenění váhy do podnikového IS
 • jiskrově bezpečné provedení EEx-i