Kundespecifikke løsninger

Overvågning af toglaster øger sikkerheden på jernbanerne og gør det muligt at undgå unødvendig og tidlig slitage på skinnerne. Tamtrons Silverpoint+ system til kontrolvejning bruges til at overvåge jernbanetrafik og kontrollere eventuel overbelastning. Men det kan også bruges til kundens interne formål, som industriel proceskontrol.

Tamtron Silverpoint+ kontrolvejningssystem
  • Kontrolvejningssystem til at måle last på kørende tog
  • Kan også kontrollere lastningsfejl på jernbanen
  • Fremragende præcision, typegodkendt i EU
  • Meget nem at installere uden afbrydelser i trafikken
  • Kan også udføre proceskontrol i produktion
  • Konkurrencedygtig pris

FRA KONTROL AF OVERBELASTNING TIL AT OPDAGE FEJL I LASTNINGEN

Silverpoint+ vejer tog og togvogne under kørslen. Systemet vejer hvert hjul, aksel, bogie og vogn, og kan opdage ubalance mellem bogierne, hvilket gør den egnet til også et måle belastningsfejl. Desuden kan systemet måle den samlede vægt af toget og hastigheden, når det kører gennem måleområdet. Vægten er utroligt nøjagtig, og den er godkendt til kommerciel brug i EU.

 

UAFHÆNGIG KONTROLSTATION TIL ØGET SIKKERHED PÅ JERNBANEN MED NEM INSTALLATION

Silverpoint+ kontrolvejesystemet er hurtigt og nemt at montere. Vejecellerne kan monteres på eksisterende bane af én person, og der er ikke behov for skinnearbejder. Der er ikke behov for at standse trafikken under installationen. Vejeinstrumenterne og måleelektronikken, der indeholder softwaren, placeres indendørs i et kontrolcenter eller udenfor, i et skab tæt på banen. Herfra kan informationerne overføres trådløst til brug i virksomheden eller til overvågning. Det separate måleinstrument beskytter softwaren mod virus og andre eksterne risici. Systemet arbejder uafhængigt, uden en operatør, og sender advarsler om overbelastning eller forkert lastede togvogne ifølge de forudindstillede alarmgrænser. Alarmer om fejl aktiveres ifølge kundens ønske, f.eks. som lydsignal eller en tekstbesked.

amtron Silverpoint+ Control Weighing system

HÅNDTERING AF VEJEINFORMATION

Information om vejeresultaterne samles i et let anvendeligt format i en tograpport. Rapporten inkluderer tognummer, antal vogne og deres vægt, akselvægt og anden målbar information. Pålideligheden og sikkerheden kan øges med ekstra udstyr til Silverpoint+ kontrolvejesystemet, som vognidentifikation og beskrivelsesfunktioner. Når vognnummer og vejeresultater kan kombineres pålideligt, kan man undgå fejlinformationer på grund af ukorrekt togfortegnelse eller vogne, der er frakoblet undervejs. Funktionen med togidentifikation kan bruges til f.eks. at sammenligne måleresultater med den maksimalt tilladte belastning pr. vogn.

Tamtron Silverpoint+ Control Weighing system