Kundespecifikke løsninger

Tamtron Trapper togvejesystem er det bedste vejesystem på markedet, der er godkendt til kommerciel brug. Store stålværker, nationale transportoperatører og olieraffinaderier verden over stoler på Trappers fremragende præcision. Når vægtens resultater bruges som basis for betalinger ved køb og salg af værdifulde materialer eller produkter, kan man kun stole på en rigtigt arbejdende løsning i højeste præcisionsklasse.

Tamtron Trapper togvejesystem
  • Typegodkendt i højeste præcisionsklasse ifølge MID direktiv
  • Passer til vejning af enheder, der er stationære eller i bevægelse
  • Passer også til vejning af vogne med flydende last i bevægelse
  • Hurtig installation, ikke behov for skinnearbejde
  • Over 500 systemer leveret verden over i 30 år

DEN MEST PRÆCISE VEJNING DER FINDES, DER IKKE GÅR PÅ KOMPROMIS MED SIKKERHEDEN

Trapper er lige egnet til togspecifik og vognspecifik vejning, stationært eller i bevægelse. Optimal præcision opnås, når toget vejes vogn for vogn, mens det er stationært. Vægtsystemet er takket være kompensation for forskydning af massecentrum også velegnet til vejning af tankvogne i bevægelse. Trapper togvejesystem har også funktioner, der forbedrer sikkerheden, som alarmer for overbelastning og lastningsfejl, der kan udløses ved lastefejl, relateret til individuelle bogier eller placering af lasten. Når de forudindstillede alarmgrænser overskrides, udløses en fejlalarm ifølge kundens behov, f.eks. med et lydsignal eller en tekstbesked.

 

HÅNDTERING AF VEJEINFORMATION

Kunden kan bestemme, hvilket filformat der skal bruges til vejeinformationen i Tamtron Trapper togvejesystemet. Informationen kan overføres via en internetforbindelse som f.eks. en .xml eller en tekstfil. Om nødvendigt kan den overførte information også integreres i kundens ERP eller andet system. Pålideligheden og sikkerheden kan øges med ekstra funktioner til Trapper togvejesystemet, som vognidentifikation og beskrivelse. Når vognnummer og vejeresultater kan kombineres, kan man undgå fejlinformationer forårsaget af ukorrekte toglister eller vogne, der er koblet af undervejs.

Tamtron Trapper Railway Weighing system

LØSNINGEN SKRÆDDERSYES EFTER KUNDENS BEHOV

Tamtron Trapper togvejesystem passer til alle behov for togvejning, da det kan skræddersyes til kundens præcise behov. Trapper leveres altid med kundespecifikt design. Den endelige konfiguration af vejesystemet er påvirket af forskellige faktorer som vognlængder, afstande mellem bogier, og de materialer, der normalt transporteres med vognene. Kunden får altid et togvejesystem, der er optimalt når det gælder vilkår eller teknologi, længde, funktioner og pris for et individuelt driftsmiljø.

HURTIG INSTALLATION MULIGGØR NÆSTEN UAFBRUDT PRODUKTION

Trapper togvejesystemet installeres direkte på grusballasten, hvilket gør vægtplatformen lige så elastisk som resten af sporet, hvilket igen fører til meget nøjagtig vejning. Større skinnearbejder kan også undgås, noget der gør installationen hurtig og muliggør næsten uafbrudt produktion. Vejecellerne er beskyttet af vægtens struktur. Takket være strukturen arbejder Trapper vejesystemet pålideligt under udfordrende vejrforhold, fra hårde vintre i nord til tropisk hede og fugtige miljøer i syd.

Tamtron Trapper Railway Weighing system