Verifikation

SØRGER FOR PRÆCISIONEN OG LEGALITETEN AF VEJEUDSTYRET

Vejeindustrien har sin egen lovgivning med lokale variationer. Det sætter visse rammer for driften. Generelt skal vægte typegodkendes og verificeres ifølge lovgivningen, når de bliver installeret. For hver 1 til 3 år skal vægtene genverificeres for at sikre, at de stadig vejer ifølge de accepterede niveauer.

Tamtrons omfattende verifikationsservice sørger for, at vejeresultaterne er nøjagtige, og at vægtene passer til kommerciel brug. Vi er bemyndiget til at udføre de lovpligtige, indledende inspektioner af vægtene. Du vil også få periodevise verifikationer for hvert tredje år, som vi udfører i samarbejde med lokale partnere. Vi bringer de indledende og periodiske verfikationsservices direkte til kunden – hvor maskinernes laster og vejestationerne er placeret. Om nødvendigt kan vi udføre inspektion og vedligeholdelse samt softwareopdatering samtidig med verfikationen.

Vi har altid bestræbt os på at sikre, at kundens certificerings- og vedligeholdelsesproblemer bliver adresseret på én gang, og at vægten er blevet korrekt serviceret og efterset.
Vesa Kalliokoski, Tamtron Service Partner