Transport samochodowy obsługuje większość przewozów ładunków, zarówno w przypadku dłuższych tras międzynarodowych, jak i niewielkich dystansów związanych np. z dostawą materiałów budowlanych, surowców wykorzystywanych w przemyśle przetwórczym lub płodów rolnych.

Sprawne funkcjonowanie wielu firm wymaga jednak precyzyjnego kontrolowania wagi pojazdu wraz z umieszczonymi na nim towarami. Będzie to szczególnie istotne np. w przypadku produktów sypkich i wszelkich substancji przewożonych luzem – od złomu po odpady. Sprawdzanie masy auta jest też niezbędne do zweryfikowania czy nie została przekroczona DMC i nacisk na oś ciężarówki. Najprostszym rozwiązaniem będzie więc użycie odpowiedniej wagi samochodowej. Przekonajmy się, jak działają takie urządzenia i jakie są ich rodzaje.

SPOSÓB DZIAŁANIA WAGI SAMOCHODOWEJ

Waga samochodowa sprawdza masę pojazdu przy wykorzystaniu pomostów, na które najeżdża auto. Są one wykonane w formie płyt żelbetowych lub stalowych o różnych wymiarach. Niezbędne jest też wykonanie fundamentów do ich posadowienia oraz umieszczenie między nimi czujników tensometrycznych. Rejestrują one różnice oporu prądu przepływającego przez element pomiarowy i zmieniającego się podczas obciążenia. Sygnał jest następnie przesyłany do miernika i przekształcany na postać cyfrową, pozwalając na precyzyjne określenie masy.

TYPY WAG SAMOCHODOWYCH

Wagi samochodowe są oferowane w wersjach statycznych, jako urządzenia najazdowe. W tym przypadku ciężarówka wjeżdża na platformę i zatrzymuje się na niej, co daje możliwość przeprowadzenia pomiaru. Pomost wagi ma długość odpowiadającą rozmiarom sprawdzanych pojazdów i może być wykonany jako płyta żelbetowa lub element stalowy. Wagi występują też w wariantach dynamicznych, jako wagi przejazdowe. Masa jest tu rejestrowana podczas kontaktu kół kolejnych osi auta z powierzchnią stosunkowo wąskiego stalowego pomostu. Do pomiarów w ruchu wykorzystuje się systemy ważące, które pozwalają na sprawdzanie masy pojazdów oraz poszczególnych osi w trakcie ich przejazdu przez wagę. Wagi współpracują z urządzeniami rejestrującymi i wyświetlającymi pozyskiwane dane, a często także z drukarkami oraz systemami komputerowymi.