Aby sprawdzić, czy waga przemysłowa lub handlowa prawidłowo wskazuje pomiary, należy w specjalnych laboratoriach wzorcujących przeprowadzić jej wzorcowanie. Wyjaśniamy, czym ono jest, na czym polega i dlaczego jest tak istotne w diagnozowaniu nieprawidłowości oraz usterek wagi.

Kiedy się przeprowadza wzorcowanie?

Nowe wagi przeważnie działają sprawnie, ale gdy urządzenie jest użytkowane dłuższy czas lub jest narażone na działanie wielu czynników szkodliwych, jego zdolności pomiarowe mogą ulec osłabieniu. Jest to szczególnie groźne, gdy ważone są przedmioty bądź substancje o relatywnie wysokiej wartości przeznaczone na sprzedaż – dotyczy to między innymi wag przemysłowychRozregulowana waga może przyczynić się do przeszacowania lub niedoszacowania towaru, a co za tym idzie strat po stronie nabywcy bądź sprzedającego. To właśnie wtedy należy przeprowadzić wzorcowanie wagi, a jeśli zajdzie taka potrzeba, czynności serwisowe.

Czym jest wzorcowanie?

Wzorcowanie jest bowiem sprawdzeniem, czy waga pokazuje wartości pomiarowe zgodne z rzeczywistymi. Wykonuje się je poprzez umiejscowienie na szalce wagi tak zwanego wzorca i porównanie odczytu z rzeczywistą jego masą. Błędem pomiarowym jest różnica między obiema wartościami. Wzorcowanie wagi jest czynnością, którą wykonujemy w specjalnie do tego przystosowanym i akredytowanym Laboratorium Wzorców Masy, a po jego zakończeniu dostarczamy klientom świadectwa ze szczegółowymi wynikami.

Co zyskujemy, gdy poddamy wagę wzorcowaniu?

Waga wzorcowana chroni przedsiębiorców przed ryzykiem strat finansowych wynikłych z błędnych pomiarów, a także zapobiega obniżeniu jakości produktów, wystąpieniu przestojów w produkcji czy niezaliczeniem audytów i kontroli. Pozwala również na odpowiednio wczesne wykrycie usterek wagi i szybką reakcję mającą na celu ich usunięcie, żeby nie doszło do poważniejszych problemów przyczyniających się do całkowitego zniszczenia urządzenia. Działania naprawcze, następujące po wzorcowaniu i prowadzące do tego, by wagi pokazywały prawidłowe wskazania, nazywane są kalibracją.