Wagi kolejowe pomagają w oszacowaniu prawidłowej masy ładowanego towaru oraz tego, czy wagony nie są przeciążone. Mogą być stosowane w celach handlowych i kontrolnych. W przemyśle używa się zarówno statycznych wag kolejowych, jak i dynamicznych. Wyjaśniamy, do czego służą obydwa rodzaje wag kolejowych i jakie procesy ważenia można z ich pomocą wykonać.

Wagi do ważenia statycznego i w ruchu

Wagi statyczne od dynamicznych różnią się tym, że te pierwsze są przeznaczone do ważenia wagonów stojących nieruchomo, podczas gdy wagi dynamiczne służą do sprawdzania masy wagonów poruszających się (wraz z lokomotywą). Dynamiczne wagi kolejowe z naszej oferty umożliwiają zważenie nie tylko całych wagonów, ale również poszczególnych osi wagonów i wózków, a częściowe wyniki ważenia można sumować, by uzyskać masę całkowitą.

Z kolei konstrukcja statycznych wag kolejowych Tamtron Scalex opiera się na wytrzymałych stalowych pomostach umieszczonych na czujnikach tensometrycznych. Statyczne i dynamiczne wagi kolejowe to nowoczesne urządzenia, które umożliwiają przesył danych z ważenia do systemów komputerowych i zarządzanie nimi.

Gdzie używa się wag statycznych i dynamicznych?

Różnice pomiędzy dynamicznymi wagami kolejowymi a statycznymi dotyczą też miejsc wykorzystania tych urządzeń. Statyczne wagi kolejowe są często używane pod załadunkiem lub przy rampach załadunkowych oraz na przykład w halach produkcyjnych taboru kolejowego czy zakładach naprawczych. Są stosowane zazwyczaj w miejscach z niezbyt intensywnym ruchem do ważenia wagonów z towarem o wysokiej wartości.

Natomiast dynamiczne wagi kolejowe są wykorzystywane do określania masy wagonów przejeżdżających wraz z lokomotywą w miejscach, gdzie ruch jest znacznie bardziej intensywny i nie ma czasu na pojedyncze ważenie każdego wagonu. Są to na przykład bocznice kolejowe czy tory wjazdowo-wyjazdowe z zakładów produkcyjnych.