Przeprowadzanie wzorcowanie wag przemysłowych i używanych w handlu jest gwarantem prawidłowego funkcjonowania tych urządzeń. Tę usługę wykonuje się w tak zwanych laboratoriach wzorcujących. Wyjaśniamy, na czym dokładnie polega wzorcowanie i w jaki sposób się je przeprowadza w laboratoriach.

Jak przebiega wzorcowanie w laboratoriach wzorców masy?

Laboratoria wzorcujące dysponują wzorcami masy niezbędnymi do określenia, czy waga nie popełnia istotnych błędów pomiarowych. Polega ono na położeniu wzorca masy na szalce wagi, by porównać uzyskany odczyt z rzeczywistą masą wzorca. Ewentualna różnica pozwoli ustalić zakres błędu pomiarowego i w razie potrzeby dokonać adiustacji, czyli wyregulowania wagi. Warto więc zlecić tę usługę w laboratorium wzorcującym, bo szczególnie w przemyśle i handlu nieprawidłowe pomiary mogą narazić przedsiębiorców na spore straty finansowe.

Usługa wzorcowania: w laboratorium czy u klienta? A może wypożyczenie?

Wzorcowania można dokonać zarówno w samym laboratorium, jak i na miejscu u klienta. I taką formę usługi oferuje również nasza firma. Wzorcowanie u klienta wykonuje się przeważnie, gdy mamy do czynienia z większymi wagami przemysłowymi, których transport do laboratorium mógłby być problematyczny lub po prostu niemożliwy (jak wagi samochodowe czy kolejowe).

Istnieje też możliwość kupienia bądź wypożyczenia wzorców masy, by wzorcowanie zrobić we własnym zakresie. Niemniej jednak w większości przypadków zaleca się dokonanie tego w profesjonalnym laboratorium, które tak jak nasze, posiada stosowne akredytacje. Certyfikat przyznany jednostkom akredytującym przez Polski System Akredytacji (PCA) stanowi bowiem potwierdzenie kompetencji w obszarze oceny zgodności. Dzięki akredytacji możemy też wystawiać świadectwa wzorcowania oraz świadectwa zgodności z normami europejskimi, oraz polskimi.