Coraz więcej klientów z różnych branż oczekuje tego, by zarządzanie danymi z ważeń odbywało się w formie cyfrowej. Idąc naprzeciw tym wymaganiom, w naszych wagach przemysłowych wdrożyliśmy innowacyjne rozwiązania, które to umożliwiają. Omawiamy kilka przykładów pokazujących, jak można zarządzać informacjami pochodzącymi z wag przemysłowych.

Wymiana danych w wagach dla przemysłu

Wagi dźwigowe podwieszane Tamtron SCS+ zakończone hakiem z homologacją są używane w zakładach przemysłowych, na budowach i magazynach do ważenia towarów o dużych gabarytach. Zarówno w Tamtron SCS+, jak i w starszych modelach wag dźwigowych wprowadziliśmy moduły wymiany danych bazujące na sieci Wi-Fi.

Waga hakowa Tamtron SCS+ gromadzi informacje z ważenia, które następnie są przesyłane do informatycznych systemów zarządzania firmą poprzez połączenie radiowe, kabel USB czy Wi-Fi. Za pośrednictwem połączenia radiowego dane te wysyłane są bezpośrednio do komputera użytkownika, telefonu lub tabletu.

Zarządzanie i zapisywanie danych dzięki usłudze One Cloud

W produkowanych i sprzedawanych przez nas wagach przemysłowych istnieje możliwość zapisu danych z ważenia w „chmurze”. Dotyczy to między innymi systemu ważenia One Timber przeznaczonego na potrzeby przemysłu zajmującego się przetwórstwem drewna. Umożliwia to usługa One Cloud. To właśnie do One Cloud automatycznie przesyłane i zapisywane są dane z wagi. One Cloud pozwala też na bieżące wysyłanie zleceń ważenia do elektronicznej wagi przemysłowej, lokalizowanie żurawia oraz przeglądanie dziennika pracy online.

Co więcej, za sprawą cyfrowego zapisu wszelkie informacje z ważenia i raporty są dostępne przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu! Możesz więc zarządzać danymi w każdej wybranej przez ciebie chwili. Oprogramowanie aktualizuje się samodzielnie, a diagnostyka i obsługa produktu dostępne są w formie zdalnej.